Nastavitve piškotkov
ZBIRNI CENTRI

Na območju občin, kjer Snaga izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, smo za ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov uredili zbirne centre.

 

Občani lahko tja prinašate različne vrste ločeno zbranih odpadkov. Njihovo oddajanje je v glavnem brezplačno, oddajo nekaterih vrst pa zaračunavamo skladno s cenikom.

 

Zbirni centri so namenjeni tudi manjšim pravnim subjektom, ki so vključeni v naš sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Subjekti, ki niso vključeni v omenjen sistem, do uporabe zbirnih centrov niso upravičeni.

 

Odpadke lahko pripeljete v zbirni center znotraj obratovalnega časa. Ob vstopu v zbirni center je potrebno pokazati odrezek položnice in osebni dokument.

 

Odlaganje odpadkov pred zbirnim centrom, izven obratovalnega časa, je prepovedano.

 

V zbirnih centrih lahko oddate:

 • papir in karton, vključno z embalažo iz papirja in kartona,
 • različne vrste stekla, vključno z embalažo iz stekla,
 • različno odpadno embalažo (plastično, kovinsko, sestavljeno, stiropor),
 • les, vključno z embalažo iz lesa,
 • plastiko, kovine, folije,
 • zeleni vrtni odpad (obrezi dreves in grmičevja, pokošena trava),
 • kosovne odpadke,
 • električno in elektronsko opremo,
 • oblačila, tekstil,
 • odpadna jedilna olja,
 • nevarne odpadke iz gospodinjstev,
 • gradbene odpadke iz gospodinjstev (beton, opeka, ploščice, keramika...).

 

Obratovalni časi zbirnih centrov

Zbirni center / ZC   dan zimski poletni
      obratovalni čas obratovalni čas
         
ZC Lahova, Maribor     1.11. — 28.2. 1.3. — 31.10
na Teznu, na Lahovi ulici,         pon — pet 7.00 — 17.00 7.00 — 19.00
tik pred podjetjem Surovina   sobota 8.00 — 15.00 8.00 — 15.00
ZC Plinarniška, Maribor     1.11. — 28.2. 1.3. — 31.10.
V Melju, na Plinarniški ulici,    pon — pet 7.00 — 17.00 7.00 — 19.00
nasproti Plinarne   sobota 8.00 — 15.00 8.00 — 15.00
ZC Miklavž na Dr. polju     1.11. — 31.3. 1.4. — 31.10.
ob glavni cesti skozi občino,    tor 15.00 — 19.00 15.00 — 19-00
na desni strani kanala    čet               15.00 — 19.00 15.00 — 19.00
v smeri Ptuja   sob             8.00 — 16.00 8.00 — 16.00
ZC Kungota     1.11. — 15.3. 15.3. — 31.10.
pod cerkvijo v Zg. Kungoti   sre               12.00 — 16.00 12.00 — 18.00
    sob              9.00 — 16.00 9.00 — 15.00
ZC Starše     1.11. — 31.3. 1.4. — 31.10.
pod elektrarno   sre               11.00 — 17.00 11.00 — 19.00
    sob              9.00 — 14.00 8.00 — 15.00
ZC Pesnica     1.11. —​ 28.2. 1.3. — 31.10
Pesniški Dvor   tor              12.00 — 16.00 12.00 — 18.00
    čet 12.00 — 16.00 12.00 — 18.00
    sob              9.00 — 16.00 9.00 — 15.00
ZC Ruše     1.1. — 31.12.
za bivšo Tovarno dušika Ruše   tor               12.00 — 18.00
    čet              12.00 — 18.00
    sob             9.00 — 17.00
ZC Lovrenc na Pohorju     1.1. — 31.12.
za Tovarno kos in srpov   sre               15.00 — 18.00
    sob              9.00 — 14.00

                                                 

Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov občine Selnica ob Dravi je na območju občine Ruše in ga imata obe občini v skupni uporabi.

 

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.