Nastavitve piškotkov
ZANIMIVOSTI O PODJETJU

 

Vozni park

Področje ravnanja z odpadki obvladujemo z naslednjimi transportnimi vozili:

 • 24 smetarskih vozil za stiskanje in prevoz komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, opravljanje gospodarske javne službe; glede na tehnologijo polnjenja imamo v uporabi vozila s potisno ploščo in rotirajočim bobnom,
 • 9 samonakladalnih vozil za zbiranje in prevoz odpadkov v okviru gospodarske javne službe in gospodarstva,
 • 9 navlečnih prekucnikov za prevoz komunalnih kontejnerjev do prostornine 30 m3,
 • 5 priklopnih vozil za prevoz komunalnih kontejnerjev do prostornine 30 m3,
 • 1 vozilo za prevoz kosovnega tovora s paletnim dvigalom in
 • 3 vozila na električni pogon za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v mestnem jedru.

V našem voznem parku za področje ravnanja z odpadki so zastopana vozila blagovnih znamk Man, Mercedes Benz, Iveco in TAM.

 

Področje javne higiene in ostale delovne procese obvladujemo z naslednjimi vozili in strojno opremo:

 • 2 vozili za prevoz fekalij,
 • 1 škropilec cest,
 • 4 pometači za strojno pometanje cestnih površin, območij za pešce in parkirišč,
 • 6 strojev in 1 vozilo za izvajanje zimske službe ter
 • preostala strojna oprema za izvajanje delovnega procesa (bagri, viličarji).

V našem voznem parku za področje zagotavljanja javne higiene so zastopana vozila blagovnih znamk Bucher, Unimog, Holder, Ladog, JCB, Lipcher in Manitu.

 

Zgodovinski razvoj podjetja

1961      Izločitev obrata Čistoča iz Komunalnega podjetja Maribor, ki se preoblikuje v podjetje Snaga, ki svoje poslovanje začne s 77 sodelavci, sedmimi vozili, dvema pisarnama in tremi garažami.

 

1967      Začetek odlaganja odpadkov v opuščeni gramoznici na Pobrežju.

 

1976      Združitev Snage, Nigrada in Mariborskega vodovoda v SOZD, ki se kasneje poveča še za nekaj drugih članic; pridobitev dovoljenja za odlaganje odpadkov v opuščeni gramoznici ob Vzhodni ulici na Pobrežju s strani občine Maribor

 

1984      Zgrajeno odlagališče posebnih odpadkov v Metavi - sredstva za izgradnjo prispeva dvajset podjetij po načelu večji onesnaževalec plača več - odlagališče je v prvi vrsti namenjeno odpadkom iz industrije.

 

1991      Pričetek urejanja odlagališča komunalnih odpadkov na Pobrežju.

 

1992      Začetek pilotnega projekta ločenega zbiranja odpadkov in zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico.

 

1995      Podelitev statusa javnega podjetja s strani Mestne občine Maribor.

 

2000      Pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001 za področje odvoza komunalnih odpadkov in nevarnih odpadkov, deponiranja komunalnih in nevarnih odpadkov, vzdrževanja javne higiene, zimske službe, plakatiranja in krasitve mesta.

 

2001      Zaključek izgradnje male plinske elektrarne na odlagališču Pobrežje.

 

2003      Pričetek obratovanja prvega zbirnega centra za ločeno zbrane odpadke v Lahovi ulici.

 

2004      Konec leta prenehanje obratovanja odlagališča na Pobrežju; začetek skladiščenja baliranih odpadkov v Dogošah; pričetek obratovanja zbirnega centra na Plinarniški ulici in na Streliški v MOM ter zbirnih centrov v občinah Lovrenc na Pohorju, Kungota in Ruše.

 

2005      Pričetek obratovanja zbirnega centra v Staršah.

 

2007      Skladišče v Dogošah se preoblikuje v klasično odlagališče.

 

2008      Pričetek obratovanja zbirnega centra v občini Miklavž na Dravskem polju.

 

2009      Prenehanje sprejemanja odpadkov na odlagališču Dogoše; pridobitev certifikata za sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu SIST ISO 14001:2004.

 

2010      Preoblikovanje podjetja v gospodarsko družbo, v statusno-pravni obliki družbe z omejeno odgovornostjo - Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d. o. o.;  podelitev 20-letne koncesije za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter obdelavo mešanih komunalnih odpadkov s strani Mestne občine Maribor; uvedba ločenega zbiranja vseh vrst odpadkov izpred vrat gospodinjstev v občini Miklavž na dravskem polju.

 

2011      Nadgradnja sistema ločenega zbiranja odpadkov na izvoru s širitvijo zbiranja bioloških odpadkov iz gospodinjstev in zbiranja odpadne embalaže po sistemu od vrat do vrat v primestnih občinah (rumena vreča); uvedba naročniškega sistema zbiranja kosovnih odpadkov s strani gospodinjstev; prevzem dejavnosti tržnic v Mestni občini Maribor v upravljanje.  

 

2012      Prevzem gospodarske javne službe oskrbe zapuščenih živali v Zavetišču za živali Maribor; postavitev male plinske elektrarne na odlagališču v Dogošah.

 

2013      Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje.

 

2014      Prevzem urejanja zelenih in utrjenih površin v Mestni občini Maribor; podpis pogodbe z izvajalcem za izgradnjo objekta za predobdelavo mešanih komunalnih odpadkov.

 

2015      Pridobitev 15-letne koncesija za urejanje zelenih in utrjenih površin v Mestni občini Maribor;

               pridobitev certifikata OHSAS 18001; pričetek čipiranja posod za zbiranje mešanih komunalnih

               in bioloških odpadkov.

 

2016      Pričetek obratovanja zbirnega centra v občini Pesnica; prejem nagrade na najboljše letno poročilo v kategoriji srednje velikih podjetij v Sloveniji; prejem nagrade za družbeno odgovornost HORUS v kategoriji srednje velikih podjetij; oprema vozil s sistemom za identifikacijo posod in pričetek spremljanja identifikacije praznjenj.

 

2017      Začetek gradnje objekta za predobdelavo mešanih komunalnih odpadkov – Centra za

               pripravo sekundarnih surovin Maribor.

 

2018      Poskusno obratovanje naprave za predobdelavo mešanih komunalnih odpadkov; pridobitev certifikata Učeča se organizacija.

 

2019      Pridobitev uporabnega dovoljenja za napravo za predobdelavo mešanih komunalnih odpadkov; prenehanje obratovanja zbirnega centra na Streliški.

 

2020      Uvedba zbiranja odpadne embalaže v rumenih vrečah na območju MOM; postavitev prve kartične podzemne zbiralnice v Mariboru; pridobitev certifikata Voda iz pipe; pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za sortiranje mešane odpadne embalaže v Centru za pripravo sekundarnih surovin Maribor, poravnava in pričetek izvajanja sortiranja odpadkov v eni izmeni.

Odvoz.jpg
Čišč. javnih površin.jpg
DSCN4698.JPG
DSCN4397.JPG
DSC00610.jpg

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.