Nastavitve piškotkov
Nevarni odpadki

Z nevarnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu s posebnim sistemom varnega ravnanja z odpadki. Nevarni odpadki so vse snovi, ki imajo eno ali več zdravju in okolju škodljivih lastnosti (npr. so vnetljivi, dražljivi, strupeni, mutageni, oksidativni, infektivni). Med nevarne odpadke sodijo barve, lepila, baterije, kozmetični pripomočki, zdravila, injekcijske igle, termometri, akumulatorji, olja, topila, pesticidi, kemikalije.

 

Kako ravnamo z nevarnimi odpadki?

Nevarnih odpadkov nikakor ne odvržemo med ostale odpadke. Zbirati jih moramo ločeno po skupinah (npr. barve, zdravila, pesticidi) in jih ne smemo mešati med seboj. Ločeno zbiranje nevarnih odpadkov je predvsem skrb za zdravje in okolje. Z njihovim nepravilnim odlaganjem lahko povzročimo škodo sebi, drugim in okolju.

 

Namig: neporabljena zdravila, ki so v originalni in zaprti embalaži, lahko oddate v lekarnah. Dvakrat na leto s pomično zbiralnico nevarnih odpadkov organiziramo brezplačno predajo nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. O urnikih pravočasno obveščamo na spletni strani, na Facebook profilu in na položnicah.

 

 

Jesenska akcija 2020 —  zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 

 

Nevarne odpadke lahko skozi vse leto oddate tudi na vseh zbirnih centrih, nekatere vrste proti simboličnem plačilu.

 

 

Ravnanje z azbestno strešno kritino

Azbestna strešna kritina sodi med nevarne odpadke, ki jih lahko prevzamemo tudi pri vas doma in poskrbimo, da je odpadek predan v skladu z zakonodajo in na okolju prijazen način. Prosimo vas, da pred prevzemom upoštevate navodila za pripravo na transport, sicer vam ob prevzemu zaračunamo še pripravo. Seveda pa lahko azbestno strešno kritino predate tudi sami v zbirnih centrih.

 

V obeh primerih je predajanje azbestne kritine potrebno plačati, in sicer 275,94 € na tono predanega odpadka (v ceno je že vključen DDV), pri čemer stroški prevoza niso vračunani v ceno. 

 

Obrazec za naročilo odvoza azbestne kritine

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.