Zapiranje odlagališč za odpadke in nadaljnja trajna skrb za te površine igrajo ključno vlogo v sodobnem upravljanju odpadkov in zaščiti okolja. Ko se odlagališče zapre, se začne dolgoročni proces sanacije in monitoringa, ki zagotavlja, da zapuščene površine ne predstavljajo tveganja za okolje ali zdravje ljudi. V JP Snaga, ki je osredotočeno na ravnanje z odpadki, se zavedamo pomembnosti teh aktivnosti in si prizadevamo za učinkovito upravljanje s temi območji.

V JP Snaga upravljamo z zaprtimi odlagališči Pobrežje, Metava in Dogoše – slednjega smo zaprli leta 2009. Zavezali smo se, da bomo za površine vseh zaprtih odlagališč skrbeli vsaj še trideset let po njihovem zaprtju. S ponosom lahko izpostavimo, da je današnja urejenost površin zaprtih odlagališč zakrila sledove tega, da smo jih še pred manj kot desetimi leti uporabljali za odlaganje odpadkov, njihov izgled pa bomo negovali tudi v prihodnje.

Ohranjanje okolja ter zdravje in varnost

Zaprtje odlagališča odpadkov vključuje več korakov – vključno z ustrezno izolacijo odpadkov od okolice, preprečevanjem iztekanja onesnaženih vod in plinov ter skrbjo, da površina ne ogroža kakovosti tal in podzemnih voda. Ta prizadevanja pripomorejo k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje in omogočajo, da se nekdanja odlagališča lahko ponovno vključijo v naravni krogotok ali celo preoblikujejo v koristne površine.

Trajna skrb za zaprta odlagališča pomembno vpliva na zdravje in varnost lokalnih skupnosti. S spremljanjem in upravljanjem možnih izpustov škodljivih plinov in preprečevanjem kontaminacije podzemne vode prispevamo k zagotavljanju varnega in zdravega okolja za prebivalce. Na zaprtem odlagališču Pobrežje deponijski plin uporabljamo za proizvodnjo električne energije, ki ga oddajamo v omrežje in koristimo za lastne potrebe; količina plina z leti upada. Mala plinska elektrarna spada mede naprave na povračljive vire energije in tako predstavlja prispevek k razvoju krožnega gospodarstva.

Koristne vsebine

Vloga Javnega podjetja Snaga

JP Snaga igra ključno vlogo v procesu trajne skrbi za zaprta odlagališča na območju MOM. Z zavezanostjo najboljšim praksam v industriji in s poudarkom na inovacijah ne samo zagotavljamo, da so nekdanja odlagališča varno in učinkovito sanirana, temveč tudi iščemo možnosti za njihovo ponovno uporabo v korist okolja in skupnosti. S tem pristopom prispevamo k trajnostnemu razvoju in krepimo svojo vlogo kot odgovoren upravljavec odpadkov ter kot pomemben akter v prizadevanjih za boljše okolje.

Skrb za površine, na katerih so bila nekoč odlagališča odpadkov, predstavlja pomemben del celostnega upravljanja z odpadki. Z zagotavljanjem, da ta območja ne predstavljajo več tveganja za okolje in zdravje, igramo ključno vlogo v oblikovanju bolj trajnostne in zdrave prihodnosti.

Ostale dejavnosti

Ravnanje z odpadki

Vse za ustrezno okoljsko ravnanje: ločevanje, urniki odvozov in e-obrazci.

Javne sanitarije

Večkrat nagrajena čistost, dostopnost in ustrezna prilagojenost invalidom.

Urejanje okolja in prostorov

Pedantni na vseh javnih in zasebnih površinah.

Okoljsko ozaveščanje

Vse za ustrezno okoljsko ravnanje: ločevanje, urniki odvozov in e-obrazci.

Plakatiranje

Bodite vidni na najboljših plakatnih lokacijah na javnih površinah v Mariboru.

Zavetišče za zapuščene živali

Živalice v stiski nas potrebujejo. Nas, vas, vas in nas.

Akvarij-Terarij

Biotska raznovrstnost v središču mesta.

Koledar odvoza odpadkov za podjetja

  1. Vpišite vaš naslov
    V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.
  2. Povečujte karto
    Dokler se ne pojavi zelena ikona s številko v bližini vašega naslova.
  3. Prenesite urnik
    Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF-formatu.

Koledar odvoza odpadkov