V JP Snaga si prizadevamo za ozaveščanje in informiranje o pomenu pravilnega ravnanja s posebnimi vrstami odpadkov. Razumevanje, kako ravnati s temi odpadki, je ključnega pomena za zmanjšanje njihovega vpliva na okolje in spodbujanje trajnostnega upravljanja z viri. V nadaljevanju so podrobneje opisane različne vrste posebnih odpadkov in njihova obravnava.

S pravilnim ločevanjem in oddajo posebnih vrst odpadkov prispevamo k ohranjanju čistega in zdravega okolja ter spodbujamo recikliranje in ponovno uporabo nekaterih dragocenih materialov.

Posebne vrste odpadkov, za katere strokovno poskrbimo v JP Snaga:

 • kosovni odpadki
 • odpadna električna in elektronska oprema
 • odpadno jedilno olje
 • nevarni odpadki
Pri ravnanju z določenimi vrstami odpadkov, kot so kosovni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema, odpadno jedilno olje in nevarni odpadki, moramo biti izjemno previdni zaradi njihovega potenciala za negativni vpliv na okolje in zdravje ljudi. Kosovni odpadki, kot so večji gospodinjski predmeti in pohištvo, lahko vsebujejo škodljive materiale in povzročajo težave pri odlaganju, kar prispeva k onesnaževanju in zasedanju dragocenega prostora na odlagališčih. Odpadna električna in elektronska oprema vsebuje nevarne snovi, kot so svinec, živo srebro in kadmij, ki lahko onesnažijo zemljo in vodne vire, če niso pravilno reciklirane. 

Varni danes in jutri

Odpadno jedilno olje lahko, če se ne odstrani pravilno, povzroči resne težave v vodovodnih sistemih in prispeva k onesnaženju vode. Nevarni odpadki, ki vključujejo širok spekter kemikalij in strupenih snovi, pa lahko ob nepravilnem ravnanju ogrozijo zdravje ljudi in živali ter povzročijo dolgotrajno škodo okolju. Zato je ključnega pomena, da se ti odpadki zbirajo, obdelujejo in odstranjujejo na varne in okolju prijazne načine, da se zmanjša njihov vpliv in zagotovi varnost za sedanje in prihodnje generacije.

Koristne vsebine

Kako pravilno razvrščamo odpadke?

Po abecedi od A do Ž.

Kosovni odpadki

Kosovni odpadki so večji kosi odpadkov, kot so pohištvo, preproge in gospodinjski aparati, ki jih zaradi velikosti ni mogoče odložiti skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pravilno ravnanje z njimi pomaga preprečevati obremenjevanje okolja in omogoča recikliranje uporabnih materialov.

Med kosovne odpadke spadajo: kopalniška oprema, leseno pohištvo, oblazinjeno pohištvo, vzmetnice, športni rekviziti, igrala, vrtna oprema, preproge in veliki gospodinjski aparati.

Med kosovne odpadke ne spadajo: mešani komunalni odpadki, stavbno pohištvo, gradbeni odpadki, salonitne plošče, zemlja, listje in veje, nevarni odpadki, avtomobilske gume, steklo.

Za odpadno električno in elektronsko opremo velja, da jo lahko oddamo:

Odpadna električna in elektronska oprema – OEEO

Veliko izdelkov, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, spada med električno in elektronsko opremo (npr. mobilni telefoni, računalniki, sušilniki za lase). Ko ti izdelki niso več uporabni, postanejo odpadna elektronska in električna oprema (krajše OEEO). OEEO vsebuje nevarne sestavine (težke kovine, nevarne pline), s katerimi je treba ravnati strokovno. Te sestavine lahko namreč povzročijo veliko okoljsko škodo in so nevarne zdravju.

V OEEO spadajo: velike in male gospodinjske naprave, oprema za IT in telekomunikacije, zabavna elektronika, oprema za razsvetljavo, električno in elektronsko orodje, elektronske igrače ter določen oprema za prosti čas in šport, medicinske naprave, instrumenti za spremljanje in nadzor ter elektronski avtomati.

Ob pravilnem zbiranju in obdelavi lahko iz OEEO pridobimo raznovrstne sekundarne surovine, ki nadaljujejo svojo uporabnost v novih proizvodih.

Odgovorno ravnanje z OEEO je pomembno zaradi več razlogov: nanašajo se na varovanje okolja, zdravje ljudi in učinkovito uporabo virov. OEEO namreč vsebuje številne nevarne snovi, kot so svinec, živo srebro, kadmij in bromirani zaviralci gorenja, ki lahko ob nepravilnem odlaganju emitirajo v okolje, onesnažijo zemljo in vodne vire ter ogrozijo zdravje ljudi in živali. Te snovi lahko povzročijo resne zdravstvene težave, vključno z okvarami živčnega sistema, poškodbami ledvic in drugimi kroničnimi boleznimi ter motnjami v razvoju otrok.

Odpadno jedilno olje

Uvodoma je treba poudariti, da lahko en liter odpadnega jedilnega olja onesnaži milijon litrov čiste pitne vode. Zato s pravilno oddajo odpadnega jedilnega olja v zbirnih mestih poskrbimo za njegovo predelavo v koristno surovino; odpadno jedilno olje je namreč odličen vir za biodizel in bioplin.

Odpadno jedilno olje ne spada v straniščno školjko oz. druge odtoke! Če storimo kaj takšnega, tvegamo zamašitve cevi, neprijetne vonjave, hkrati pa izdatno nahranimo glodavce. Ob tem odpadno jedilno olje otežuje tudi delovanje čistilnih naprav in proces čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi. Ker se zavedamo nevarnosti, ki jo v naravnem okolju predstavlja odpadno jedilno olje, smo vzpostavili razvejan sistem zbiranja.

Nevarni odpadki

Če so odpadki vnetljivi, dražljivi, strupeni, mutageni, oksidativni in infektivni, so nevarni in pika. Z njimi je treba ravnati v skladu s posebnim sistemom varnega ravnanja z odpadki, saj so to snovi, ki imajo zdravju in okolju škodljive lastnosti.

Nevarnih odpadkov nikakor ne smemo odvreči med ostale odpadke. Zbirati jih moramo ločeno po skupinah (npr. barve, zdravila, pesticidi) in jih ne smemo mešati med seboj. Ločeno zbiranje nevarnih odpadkov odraža predvsem skrb za naše zdravje in okolje. Z nepravilnim odlaganjem namreč lahko povzročimo škodo sebi, drugim in okolju.

Nevarne odpadke lahko skozi vse leto
oddate v vseh zbirnih centrih

Na območju MO Maribor s pomično zbiralnico nevarnih odpadkov dvakrat letno organiziramo brezplačno predajo nevarnih odpadkov iz gospodinjstev; v ostalih občinah poteka zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s pomično zbiralnico enkrat letno. O urnikih pravočasno obveščamo na spletni strani, Facebooku in na položnicah. Neporabljena zdravila, ki so v originalni in zaprti embalaži, lahko oddate v lekarnah.

Ravnanje z azbestno strešno kritino

Azbestna strešna kritina spada med nevarne odpadke, ki jih lahko prevzamemo tudi pri vas doma in poskrbimo, da so predani v skladu z zakonodajo in na okolju prijazen način. Prosimo vas, da pred prevzemom upoštevate navodila za pripravo na transport, sicer vam ob prevzemu zaračunamo še pripravo. Seveda pa lahko azbestno strešno kritino predate tudi sami v zbirnih centrih.

Ostale dejavnosti

Ravnanje z odpadki

Vse za ustrezno okoljsko ravnanje: ločevanje, urniki odvozov in e-obrazci.

Javne sanitarije

Večkrat nagrajena čistost, dostopnost in ustrezna prilagojenost invalidom.

Urejanje okolja in prostorov

Pedantni na vseh javnih in zasebnih površinah.

Okoljsko ozaveščanje

Vse za ustrezno okoljsko ravnanje: ločevanje, urniki odvozov in e-obrazci.

Plakatiranje

Bodite vidni na najboljših plakatnih lokacijah na javnih površinah v Mariboru.

Zavetišče za zapuščene živali

Živalice v stiski nas potrebujejo. Nas, vas, vas in nas.

Akvarij-Terarij

Biotska raznovrstnost v središču mesta.

Koledar odvoza odpadkov za podjetja

 1. Vpišite vaš naslov
  V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.
 2. Povečujte karto
  Dokler se ne pojavi zelena ikona s številko v bližini vašega naslova.
 3. Prenesite urnik
  Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF-formatu.

Koledar odvoza odpadkov