Med ravnanje z odpadki spada tudi pravilna obdelava odpadkov. V Centru za pripravo sekundarnih surovin Maribor (sortirnica) se vrši obdelava odpadkov, katere glavni rezultat je pridobivanje surovin za nadaljnjo predelavo v nove proizvode.

Mariborska sortirnica je steber mariborskega prehoda v krožno gospodarstvo, saj da nam omogoča, da na odpadke gledamo skozi jutrišnjo perspektivo, torej da vsakemu odpadku damo priložnost, da postane nova surovina, s čimer izkoristimo ves njegov potencial. V takšnem sistemu za odlaganje ostajajo vedno manjše količine odpadkov, ki bistveno manj vplivajo na okolje.

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov 
in predelava mešane odpadne embalaže

Pričetek gradnje sortirnice sega v avgust 2017. Poskusno obratovanje sortirnice se je pričelo v juniju 2018, danes pa po nekaj začetnih zastojih obratuje nemoteno. Njeno delovanje smo v letu 2020 optimizirali do te mere, da smo uspeli povečati učinkovitost za skoraj 50 %. Dodatni doprinos k delovanju naprave v smislu zapolnitve prostih kapacitet je prinesla tudi možnost sortiranja mešane odpadne embalaže, pridobljena na podlagi razširjenega okoljevarstvenega dovoljenja.

Napravo sortirnice sestavlja več kot 150 elementov, od katerih ima vsak pomembno vlogo pri ločevanju mešanih komunalnih odpadkov in mešane odpadne embalaže.

Sortirnica odpadkov v Mariboru je ključna za prehod na krožno gospodarstvo, saj omogoča pretvorbo odpadkov v surovine za nove proizvode, s čimer zmanjšuje količino odpadkov in njihov vpliv na okolje.

Koristne vsebine

Vitalni elementi naprave

Sejalni boben, ki razvršča odpadke v štiri velikosti, vsaka od teh ima v nadaljevanju ustrezno tehnološko pot skozi napravo – ta stroj je ključen za uspešno nadaljnje sortiranje;

Dva balistična ločevalnika, ki razvrščata plastiko po velikosti in obliki na tri frakcije (kotalni materiali oz. t. i. 3D-materiali, kot so npr. plastenke, nato 2D-materiali, kot so npr. folije, in kot tretji še drobne frakcije, ki se presejejo);

Šest optičnih ločevalnikov, ki sortirajo s pomočjo infrardeče svetlobe, s katero razpoznajo več kot 1000 različnih materialov – ti stroji se programsko prilagajajo potrebam;

Trije magnetni izločevalci, ki izločajo železo in barvne kovine.

Mehansko sortiranje odpadkov je ključno za učinkovito recikliranje, saj omogoča natančno ločevanje različnih materialov, kar maksimalno povečuje njihovo ponovno uporabo in zmanjšuje obremenitev okolja.

Ostale dejavnosti

Ravnanje z odpadki

Vse za ustrezno okoljsko ravnanje: ločevanje, urniki odvozov in e-obrazci.

Javne sanitarije

Večkrat nagrajena čistost, dostopnost in ustrezna prilagojenost invalidom.

Urejanje okolja in prostorov

Pedantni na vseh javnih in zasebnih površinah.

Okoljsko ozaveščanje

Vse za ustrezno okoljsko ravnanje: ločevanje, urniki odvozov in e-obrazci.

Plakatiranje

Bodite vidni na najboljših plakatnih lokacijah na javnih površinah v Mariboru.

Zavetišče za zapuščene živali

Živalice v stiski nas potrebujejo. Nas, vas, vas in nas.

Akvarij-Terarij

Biotska raznovrstnost v središču mesta.

Koledar odvoza odpadkov za podjetja

  1. Vpišite vaš naslov
    V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.
  2. Povečujte karto
    Dokler se ne pojavi zelena ikona s številko v bližini vašega naslova.
  3. Prenesite urnik
    Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF-formatu.

Koledar odvoza odpadkov