Akvarij-terarij

Biotska raznovrstnost v središču mesta

Mariborski akvarij-terarij predstavlja osrednjo ustanovo za študij, ohranjanje in predstavitev vodnih ter kopenskih ekosistemov v regiji. Z dolgoletno tradicijo na področju biologije, ekologije in naravoslovja je naša ustanova ključno središče za raziskovanje in izobraževanje o biodiverziteti, ekosistemih in okoljskih vprašanjih.

Strokovno poslanstvo

Naše delovanje je usmerjeno v spodbujanje znanstvene radovednosti in razširjanje znanja o naravnem svetu. Zavezani smo k ohranjanju biotske raznovrstnosti skozi raziskovalne projekte, razstave in izobraževalne programe, ki so namenjeni širši javnosti ter strokovni skupnosti.

Raziskave in izobraževanje

Sodelujemo v različnih raziskovalnih projektih, ki se osredotočajo na proučevanje življenjskih okolij, ogroženih vrst in ohranjanje habitatov. Naš cilj je prispevati k znanstvenemu razumevanju biotske raznovrstnosti in njenemu ohranjanju. Na voljo smo tudi za izobraževalne aktivnosti, ki so namenjene šolam, študentom in odraslim. Naše izobraževalno poslanstvo je povečevati ozaveščenost o pomenu ohranjanja narave in spodbujati trajnostni način življenja.

Mariborski akvarij-terarij igra ključno vlogo v znanstveni skupnosti in izobraževalnih ustanovah, saj zagotavlja neprecenljive vire za študij in razumevanje vodnih ekosistemov in kopenskih habitatov. Pomen akvarija za raziskave in izobraževanje se odraža v več ključnih aspektih:

Živo laboratorijsko okolje: akvarij služi kot živo laboratorijsko okolje, ki omogoča neposredne študije o vedenju, fiziologiji in ekologiji vodnih in kopenskih organizmov. Ta interaktivni pristop ponuja nepogrešljive priložnosti za praktično učenje in raziskovanje, ki presega tradicionalne učilnice ali laboratorijske nastavitve.

Ohranjanje vrst: preko svojih raziskovalnih programov akvarij prispeva k ohranitveni biologiji, zlasti pri projektih za ohranjanje ogroženih vrst in njihovo reintrodukcijo v naravo. Ta delo ne samo da izboljšuje razumevanje ekoloških procesov, temveč tudi poudarja pomen akvarija kot aktivnega udeleženca v globalnih prizadevanjih za ohranjanje biodiverzitete.

Platforma za ozaveščanje javnosti: akvarij-terarij igra ključno vlogo pri ozaveščanju javnosti o ekoloških vprašanjih, vključno z varstvom voda, ohranjanjem habitatov in spremembami v okolju. S pomočjo izobraževalnih programov in javnih dogodkov akvarij spodbuja obiskovalce k razmisleku o vplivu človeka na naravni svet in k ukrepanju za njegovo zaščito.

Sodelovanje in mreženje: kot center znanja in raziskav, akvarij-terarij spodbuja sodelovanje med akademskimi ustanovami, raziskovalnimi organizacijami in okoljevarstvenimi skupinami. Ta mreža sodelovanja omogoča izmenjavo znanja, virov in najboljših praks, kar krepi znanstveno razumevanje in podpira globalna prizadevanja za ohranitev narave.

Koristne povezave

Ob 70-letnici akvarija-terarija leta 2023, ko je bil za en dan tudi odprt za javnost, se je pred njim in v njem zvrstila nepregledna možica mladih in starih.

Živelj v mariborskem akvariju-terariju

V Mariborskem akvariju-terariju so na ogled različni vodni in kopenski habitati, ki gostijo bogato raznovrstnost vrst. Razstave so zasnovane z namenom, da obiskovalcem omogočijo vpogled v kompleksnost ekosistemov in pomen ohranjanja naravne dediščine. Ohranjanje narave in biodiverzitete je v središču našega delovanja, zato si z različnimi iniciativami in sodelovanjem z lokalnimi ter mednarodnimi organizacijami prizadevamo za zaščito ogroženih vrst in njihovih habitatov.

Ostale dejavnosti

Ravnanje z odpadki

Vse za ustrezno okoljsko ravnanje: ločevanje, urniki odvozov in e-obrazci.

Javne sanitarije

Večkrat nagrajena čistost, dostopnost in ustrezna prilagojenost invalidom.

Urejanje okolja in prostorov

Pedantni na vseh javnih in zasebnih površinah.

Okoljsko ozaveščanje

Vse za ustrezno okoljsko ravnanje: ločevanje, urniki odvozov in e-obrazci.

Plakatiranje

Bodite vidni na najboljših plakatnih lokacijah na javnih površinah v Mariboru.

Zavetišče za zapuščene živali

Živalice v stiski nas potrebujejo. Nas, vas, vas in nas.

Akvarij-Terarij

Biotska raznovrstnost v središču mesta.

Koledar odvoza odpadkov za podjetja

  1. Vpišite vaš naslov
    V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.
  2. Povečujte karto
    Dokler se ne pojavi zelena ikona s številko v bližini vašega naslova.
  3. Prenesite urnik
    Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF-formatu.

Koledar odvoza odpadkov