Nastavitve piškotkov
RUMENA VREČA

Na podlagi državne Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, ki predpisuje zbiranje odpadne embalaže od vrat gospodinjstev, smo v mestni občini Maribor z letom 2020 pri individualni poselitvi (hiše) uvedli njeno zbiranje v rumenih vrečah. Uredba izvajalcu te službe nalaga, da omogoči občanom njeno zbiranje v zabojnikih ali vrečah.

 

V večstanovanjskih objektih in v strogem centru mesta občani odpadno embalažo še naprej zbirajo v za njih namenjenih zabojnikih z rumenim pokrovom, ki so postavljeni na ekoloških otokih (zbiralnicah).

 

V ostalih občinah, kjer izvajamo službo zbiranja komunalnih odpadkov, gospodinjstva že nekaj let zbirajo odpadno embalažo doma, v rumenih vrečah. 

 

Način zbiranja odpadne embalaže v rumenih vrečah

Vsako gospodinjstvo konec tekočega leta brezplačno prejme ustrezno število rumenih vreč za zbiranje odpadne embalaže v naslednjem letu. Število vreč ustreza polnitvi ene vreče na 14 dni skozi celotno leto, saj se njihov odvoz izpred vrat gospodinjstev vrši na 14 dni.

 

Na dan njihovega odvoza, skladno s koledarjem odvoza, morajo gospodinjstva zavezane vreče, napolnjene z odpadno embalažo, do 6.00 ure zjutraj nastaviti na običajno prevzemno mesto, na katero nastavijo tudi črne in rjave posode na dan njihovega praznjenja. Snaga prevzema zbrano odpadno embalažo samo v rumenih vrečah, ki jih gospodinjstva prejmejo v ta namen. V kolikor gospodinjstvom med letom vreč zmanjka, jih lahko dodatno kupijo na sedežu Snage ali tudi na vseh zbirnih centrih. 

 

 

Rumene vreče ne sodijo na ekološke otoke

Rumenih vreč, v katerih je zbrana odpadna embalaža, ni dovoljeno odnašati na ekološke otoke, saj zabojniki za odpadno embalažo na ekoloških otokih niso namenjeni embalaži, zbrani v rumenih vrečah. Ti zabojniki so namenjeni za zbiranje odpadne embalaže iz strani gospodinjstev, ki te embalaže ne zbirajo v rumenih vrečah (večstanovanjski objekti, strogi center mesta).

 

Zakaj je sistem «rumene vreče» tako pomemben?

Rumena vreča je poleg tega, da je bolj učinkovit sistem zbiranja odpadne embalaže kot njeno zbiranje na ekološkem otoku, tudi bolj fleksibilen in do uporabnika prijaznejši sistem, ker:

 

  • omogoča ločeno zbiranje odpadne embalaže prav v vsakem gospodinjstvu,
  • gospodinjstva polne rumene vreče nastavijo kar na domačem (individualnem) prevzemnem mestu,
  • in nenazadnje uporabnikom poveča lastno zadovoljstvo, da so naredili nekaj za ohranitev naravnih virov in zmanjšali količino odpadkov, ki se odložijo na odlagališčih.

 

 

Potrudimo se in odpadke vestno ločujmo — tako bomo pripomogli k čistejšemu in bolj zdravemu okolju.

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.