Nastavitve piškotkov
ZAPOSLITEV V SNAGI

 

 

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve d. o. o.

Nasipna ulica 64, 2000 Maribor javno objavlja naslednje prosto delovno mesto:

 

VZDRŽEVALEC — SERVISER  (M/Ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Področje dela: TEHNIČNA OPERATIVA — SERVIS
 
  • vzdrževanje komunalnih vozil, strojev in druge komunalne mehanizacije,
  • prilagajanje, pregledovanje, odstranjevanje, predelovanje, zamenjevanje, vgrajevanje, testiranje in servisiranje vozil, strojev in opreme,
  • priprava vozil za tehnični pregled,
  • periodično mazanje vozil in druga vzdrževala dela,
  • priprava delovnih sredstev za vzdrževanje in vzdrževanje opreme,
  • nadzor nad izvedbo dela,
  • pranje vozil in delovnih strojev,
  • upravljanje s strojno, gradbeno in komunalno mehanizacijo,
  • upoštevanje in izvajanje predpisov iz varstva pri delu in v prometu,
  • druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega.
Zahtevana stopnja izobrazbe: srednje poklicno izobraževanje tehnične smeri (zaželeno po programih poklicnega izobraževanja avtomehanik, mehatronik, avtoklepar ipd.)  
   
Delovne izkušnje: zaželene, na podobnih delih
   
Poskusno delo: 3 mesece
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije 
  zaželen vozniški izpit C kategorije ter certifikat TPK za poklicne voznike v cestnem prometu
  fizična spretnost pri rokovanju z orodjem

 

Kandidati se lahko na objavljena prosta delovna mesta prijavijo do 05.03.2021.

 

Za pravočasne bodo štele prijave, prispele na naslov do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na pošto priporočeno s povratnico. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj, in sicer na naslov:

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d. o. o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte na naslov danijela.holcman@snaga-mb.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba:
Prošnje za zaposlitev, prispele na naslov družbe Snaga d. o. o., bodo, v kolikor ne bodo vsebovale izrecnega zapisa/dovoljenja za hranjenje prispele prošnje v evidencah družbe za morebiti nastale potrebe po zaposlitvi, s strani družbe uničene, upoštevaje določila zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Prav tako bodo uničene tudi prošnje, prispele v postopku objave prostih delovnih mest, in sicer po izteku roka za morebitne postopke po izbiri kandidata za zaposlitev.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.