Spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov

 

Pripravite nevarne odpadke — v začetku aprila pričenjamo s spomladansko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v Mestni občini Maribor.

KAJ SODI MED NEVARNE ODPADKE?

 • barve in barvam sorodne snovi, premazi, lepila, črnila, kartuše, tonerji … (sprejemamo do 25 litrov)
 • čistila - organska topila, jedka čistila, odstranjevalci …
 • zdravila - tablete, sirupi, mazila, preparati, kapsule … ( sprejemamo samo brez kartonske embalaže)
 • motorna olja - mazalna, hidravlična, zavorna … (sprejemamo samo do 10 litrov )
 • kemikalije - kisline, baze, fotografske kemikalije …
 • topila - nitro razredčilo, bencin…
 • pesticidi - herbicidi, fungicidi, insekticidi, sredstva proti zajedavcem -,…
 • kozmetika - laki, barve za lase, pršila, odstranjevalci laka …
 • baterije - urne (gumbne), navadne, alkalne, Ni-Cd …
 • akumulatorji - svinčevi akumulatorji iz avtomobilov …
 • odpadna embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi - plastična, kovinska, lesena, steklena.
 • Fluorescentne cevi, varčne žarnice, žarnice …
 • pršila - prazne in polne tlačne posode …
 • jedilna olja in maščobe

 

NAVODILA ZA NJIHOVO PREDAJO

Premična zbiralnica je namenjena le občanom občine, v kateri se nahaja. Pred oddajo nevarnih odpadkov je treba pokazati potrdilo o vključitvi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki (položnica Snage iz preteklega meseca oz. položnica upravnika stavbe) in osebni dokument, s katerim se uporabnik identificira.

 

Oddajanje nevarnih odpadkov je dopustno samo v času obratovanja zbiralnice. Odlaganje odpadkov izven obratovalnega časa pred zbiralnico je prepovedano. Pri oddaji odpadkov je treba upoštevati označbe na oddajnih mestih in navodila zaposlenega. Zaposleni ni dolžan raztovarjati pripeljanih odpadkov, mora pa skrbeti za njihovo pravilno razvrščanje. V primeru, da odpadek ne sodi med nevarne odpadke oz. ni v skladu z navodili, zaposleni zavrne njihov sprejem. Nevarni odpadki se sprejemajo samo ločeni po skupinah in v izvirni, jasno označeni embalaži, na kateri so nevarne snovi ustrezno označene.

 

 

URNIK ZBIRANJA  — POSTAVITVE PREMIČNE ZBIRALNICE 

Mestna občina Maribor

06.04.2021 torek MČ Center Slomškov trg / vogal Ulice 10. oktobra 10.00 — 17.00
07.04.2021 sreda MČ Center Kraljeviča Marka ulica /nasproti Avto Koletnik 10.00 — 17.00
08.04.2021 četrtek MČ Center Ribniška ulica/na parkirišču pri gostilni Pri treh Ribnikih 10.00 — 17.00
09.04.2021 petek MČ Koroška vrata križišče Medvedove ulice in Vrbanske ceste 10.00 — 17.00
12.04.2021 ponedeljek MČ Koroška vrata Mladinska ulica/pred vhodom na stadion Ljudski vrt 10.00 — 17.00
13.04.2021 torek MČ Ivan Cankar Kersnikova ulica/pri mali tržnici           10.00 — 17.00
14.04.2021 sreda MČ Ivan Cankar Šentiljska cesta/pri Stari palmi             10.00 — 17.00
15.04.2021 četrtek MČ Tabor Frankolovska ulica/med bloki              10.00 — 17.00
16.04.2021 petek MČ Tabor Regentova ulica/pred trgovino             10.00 — 17.00
19.04.2021 ponedeljek MČ Tabor Goriška ulica/pred trgovino                  10.00 — 17.00
20.04.2021 torek MČ Tabor Koresova ulica/pri dvorani Tabor         10.00 — 17.00
21.04.2021 sreda MČ Nova vas parkirišče med Antoličičevo in Bolfenško ulico 10.00 — 17.00
22.04.2021 četrtek MČ Nova vas Prušnikova ulica/pred trgovino Mercator 10.00 — 17.00
23.04.2021 petek MČ Studenci Kalohova ulica/pri zdravstvenem domu 10.00 — 17.00
03.05.2021 ponedeljek KS Limbuš Ob Blažovnici/pri trgovini                   10.00 — 17.00
04.05.2021 torek KS Pekre Bezjakova ulica/pri knjižnici                10.00 — 17.00
05.05.2021 sreda MČ Radvanje Pohorska ulica/20 m od trgovine Jager 10.00 — 17.00
06.05.2021 četrtek MČ Radvanje Borova vas/parkirišče med Borovo vasjo in Majcigerjevo ulico 10.00 — 17.00
07.05.2021 petek KS Razvanje Razvanjska cesta/nasproti gasilskega doma 10.00 — 17.00
10.05.2021 ponedeljek MČ Magdalena križišče Ulice Moše Pijada in Valvasorjeve ulice 10.00 — 17.00
11.05.2021 torek MČ Pobrežje plato Greenwich/pri stopnicah               10.00 — 17.00
12.05.2021 sreda MČ Pobrežje Čufarjeva ulica/parkirišče nasproti gasilskega doma 10.00 — 17.00
13.05.2021 četrtek MČ Pobrežje pred trgovino Tuš                                  10.00 — 17.00
14.05.2021 petek MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci pri nogometnem igrišču ob gozdu v Brezju 10.00 — 17.00
17.05.2021 ponedeljek MČ Tezno Bevkova ulica/pri trgovini Mercator    10.00 — 17.00
18.05.2021 torek MČ Tezno Dogoška cesta/obračališče pri piceriji Perla 10.00 — 17.00
19.05.2021 sreda KS Kamnica pred sedežem KS                                    10.00 — 17.00
20.05.2021 četrtek KS Bresternica-Gaj na parkirišču nasproti trgovine in pošte 10.00 — 17.00
21.05.2021 petek KS Malečnik-Ruperče Trčova/pri trgovini Griček                     10.00 — 13.30
21.05.2021 petek KS Malečnik-Ruperče Malečnik/pri pošti                                   14.00 — 17.00

 

Hvala, ker skupaj z nami skrbite za čisto in zdravo okolje.

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.