Politika in sistem vodenja kakovosti

Naše poslovanje temelji na celovitem obvladovanju kakovosti, ki je usklajeno z zahtevami mednarodnega standarda SIST ISO 9001:2015 in standarda za ravnanje z okoljem SIST ISO 14001:2015. Oba standarda sta združena v enovit sistem vodenja, v okviru katerega smo zasnovali politiko, ki zajema kakovost poslovanja in ravnanje z okoljem.

Opis delovanja sistema kakovosti in ravnanja z okoljem ter dokumentiranega obvladovanja kakovosti in ravnanja z okoljem predstavlja naš Poslovnik sistema vodenja. Naloge in odgovornosti ter postopki, ki so opisani v njem, predstavljajo naše vodilo za delovanje pri izvajanju politike kakovosti in zahtev sistema kakovosti.

Sistem vodenja kakovosti

Sistem kakovosti z mednarodnim standardom SIST ISO 9001:2015 je bil v našem podjetju prvič vzpostavljen v letu 2000, odtlej pa ga vseskozi vzdržujemo ter nadgrajujemo. Odraža se v prepoznavnosti podjetja na trgu, stalni skrbi za zadovoljstvo naročnika, učinkoviti organiziranosti, kakovosti opravljenih del, celovitosti ponudbe storitev, medsebojnem zaupanju in spoštovanju sodelavcev, kontinuiranem izpopolnjevanju znanj ter v ugledu dobrega gospodarja in solidnega plačnika.

Ravnanje z okoljem

Sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu SIST ISO 14001:2015 je bil v JP Snaga vzpostavljen leta 2009. Ob vzpostavitvi sistema je bila s strani zunanje pooblaščene organizacije tudi opravljena certifikacija. V skladu z okoljskimi vidiki, ki so povezani z delovanjem družbe, vsakoletno določimo prioritete ter opredelimo okvirne in izvedbene okoljske cilje za procese na področjih logistike, zbiranja in rednega odvoza nenevarnih komunalnih odpadkov ter urejanja javnih površin.

Za opredeljene okoljske cilje smo zastavili programe ravnanja z okoljem; njihovo načrtovanje in izvajanje temelji na načelih, kot so zunanja prepoznavnost in obveščanje javnosti, upoštevanje splošnih in okoljskih predpisov, ustrezna opremljenost, razvoj procesov za izboljševanje sistema ravnanja z okoljem in zmanjševanje obremenitev z odpadki ter učinkovita izraba virov.

Naša zaveza

Naš integrirani sistem vodenja je temelj našega poslovanja in odraža našo zavezanost k nenehnemu izboljševanju, odličnosti storitev, odgovornosti do okolja in spoštovanju najvišjih standardov. Z zavezo k stalnemu izpopolnjevanju in upoštevanju regulativnih zahtev zagotavljamo, da naše delovanje ne le izpolnjuje, temveč pogosto presega pričakovanja naših strank in skupnosti.

Imate vprašanje?

Naslov

Nasipna ulica 64, 2000 Maribor

PON - PET

8.00 - 14.00

Koledar odvoza odpadkov

Preverite, kdaj odvažamo odpadke na vašem naslovu.

Koledar odvoza odpadkov

Koledar odvoza odpadkov za podjetja

  1. Vpišite vaš naslov
    V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.
  2. Povečujte karto
    Dokler se ne pojavi zelena ikona s številko v bližini vašega naslova.
  3. Prenesite urnik
    Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF-formatu.