Nastavitve piškotkov
DEJAVNOST

 

V Snagi opravljamo gospodarske javne službe - GJS

Snaga smo zanesljiv partner osmim občinam, v katerih, v skladu z veljavnimi koncesijskimi pogodbami, izvajamo gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki. To so:

 

Mestna občina Maribor
Občina Miklavž na Dravskem polju
Občina Starše
Občina Pesnica
Občina Kungota
Občina Ruše
Občina Selnica ob Dravi
Občina Lovrenc na Pohorju

 

Med naše najpomembnejše storitve spada ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev ter javnih in zasebnih organizacij. Ločeno zbiranje občanom zagotavljamo s postavljenimi zbiralnicami v naseljih, zbirnimi centri po občinah ter akcijskimi zbiranji kosovnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Podjetjem pa svetujemo, načrtujemo in organiziramo ločevanje odpadkov.

 

V okviru gospodarskih javnih služb prav tako:

 

Dodatne storitve za uporabnike

V Snagi ponujamo tudi dodatne storitve po meri občanov, podjetij, javnih ustanov in drugih organizacij, med njimi:

  • kesonski odvozi vseh vrst nenevarnih in nevarnih odpadkov,
  • vzdrževanje, objektni servis in čiščenje poslovnih prostorov,
  • čiščenje zasebnih površin in čiščenje po prireditvah,
  • čiščenje zasebnih utrjenih površin (grafiti, žvečilni gumiji ipd.),
  • urejanje zelenih površin,
  • izvajanje zimske službe s čiščenjem in odvozom zapadlega snega,
  • prediranje kanalizacije in črpanje fekalij,
  • zbiranje in odvoz organskih kuhinjskih odpadkov ter jedilnih olj za podjetja in druge organizacije,
  • zakup oglasnega prostora in plakatiranje.

 

Podrobnosti o naših dodatnih storitvah poiščite v zavihku Za občane ali v zavihku Za podjetja.

 

Naše storitve so namenjene vsem, ki želimo bivati v prijetni skupnosti.

 

 

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.