OKOLJSKO OZAVEŠČANJE MLADIH – Povabilo k sodelovanju