Skupaj s Skazo v krožno gospodarjenje z biološkimi odpadki