Uspešno smo opravili obnovitveno presojo standarda ISO 9001

14. 9. 2021 10