Naročilnica za odvoz odpadkov s kesonom

Opis postopka