Podjetje s 60-letno tradicijo na področju celovitega upravljanja z odpadki

Smo družba iz Skupine JHMB, ki se ukvarja z različnimi dejavnostmi na področju javnih storitev, namenjenih posameznikom, javnim in zasebnim organizacijam ter širši skupnosti. S svojo dolgoletno prisotnostjo in izkušnjami smo postali pomemben steber regionalne komunale, ki skrbi za urejenost in čisto okolje, odvoz ter obravnavo odpadkov in ozaveščanje o trajnostnem ravnanju z odpadki v mestu Maribor in širši regiji.

Vizija in poslanstvo

Sledimo viziji postati najučinkovitejši na področju ravnanja z odpadki in v skrbi za urejeno okolje, zlasti v Mestni občini Maribor.

Naše poslanstvo je graditi in negovati skupnost, ki je prijetna za bivanje, s poudarkom na vzpostavljanju močnih partnerskih odnosov in ustvarjanju rezultatov za izboljšanje kakovosti življenja. Zavezani smo k povezovanju ljudi v čistejšo, udobnejšo in bolj zdravo skupnost, kjer vsak prispeva k urejenemu in harmoničnemu okolju. Skozi inovativne projekte in iniciative spodbujamo sodelovanje, krepitev lokalnih vezi in kolektivno odgovornost do ožjega in širšega okolja.

Strokovni

Sledimo najnovejšim smernicam, smo razvojno usmerjeni in k iskanju rešitev pristopamo celostno.

Zaupanja vredni

Krepimo dober odnos z uporabniki, smo prijazni, spoštljivi, zavzeti, pošteni in skrbni.

Okolju prijazni

Naša vizija je usmerjena v boljšo kakovost bivanja, smo okoljsko ozaveščeni in delujemo trajnostno.

Zavezani kakovosti

Delujemo po najvišjih poslovnih, trajnostnih in etičnih standardih, osredotočeni smo na potrebe in zadovoljstvo uporabnikov.

Naziv podjetja

Javno podjetje Snaga d. o. o.

Direktor

Mag. Franc Dover

Sedež podjetja

Nasipna ulica 64, 2000 Maribor

IBAN

SI56 0451 5000 0175 787

Leto ustanovitve

1961

Zavezanec za DDV

Da

Davčna številka

22223576

Matična številka

5067855000

Organi družbe

Skupščina - ustanovitelji

Nadzorni svet

Predsednik

Matjaž Andric

Namestnik predsednika

Aleksander Majhen

Člani

Rok Mezgec
Nataša Petek
Zdravko Zorman
Nenad Duvnjak

Uradne objave

Dejavnosti

V JP Snaga opravljamo gospodarske javne službe (GJS) in smo zanesljiv partner številnim občinam, v katerih v skladu z veljavnimi koncesijskimi pogodbami izvajamo GJS ravnanja z odpadki.

Med naše najpomembnejše storitve spada ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev ter javnih in zasebnih organizacij. Ločeno zbiranje občanom zagotavljamo z zbiralnicami v naseljih, zbirnimi centri po občinah ter akcijskimi zbiranji kosovnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Podjetjem pa svetujemo, načrtujemo in organiziramo ločevanje odpadkov.

V okviru GJS prav tako: čistimo in urejamo javne utrjene površine v MO Maribor; za več občin oskrbujemo zapuščene živali v Zavetišču za živali Maribor; vzdržujemo zaprti odlagališči nenevarnih komunalnih odpadkov Pobrežje in Dogoše ter zaprto odlagališče nevarnih odpadkov Metava; upravljamo malo plinsko elektrarno na odlagališču Pobrežje.

Dodatne storitve za uporabnike:

 • kesonski odvozi vseh vrst nenevarnih in nevarnih odpadkov
 • vzdrževanje, objektni servis in čiščenje poslovnih prostorov
 • čiščenje zasebnih površin in čiščenje po prireditvah
 • čiščenje zasebnih utrjenih površin (grafiti, žvečilni gumiji ipd.)
 • urejanje zelenih površin
 • izvajanje zimske službe s čiščenjem in odvozom zapadlega snega
 • zbiranje in odvoz jedilnih olj za podjetja in druge organizacije
 • zakup oglasnega prostora in plakatiranje

Mejniki podjetja

1961

 • Ustanovitev podjetja Snaga.

1967

 • Začetek odlaganja odpadkov v opuščeni gramoznici na Pobrežju.

1976

 • Združitev Snage, Nigrada in Mariborskega vodovoda v SOZD.

1984

 • Ureditev odlagališča posebnih odpadkov v Metavi.

1991

 • Ureditev odlagališča komunalnih odpadkov na Pobrežju.

1992

 • Začetek pilotnega projekta ločenega zbiranja odpadkov in zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico.

2001

 • Postavitev MPE na odlagališču Pobrežje.

2003

 • Pričetek obratovanja prvega zbirnega centra (ZC) v Lahovi.

2004

 • Zaprtje odlagališča Pobrežje.
 • Začetek skladiščenja baliranih odpadkov v Dogošah.
 • Pričetek obratovanja ZC Plinarniška in Streliška ter ZC v občinah Lovrenc na Pohorju, Kungota in Ruše.

2005

 • Pričetek obratovanja ZC v Staršah.

2008

 • Pričetek obratovanja ZC v občini Miklavž na Dravskem polju.

2009

 • Zaprtje odlagališča Dogoše.

2010

 • Podelitev 20-letne koncesije za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter obdelavo mešanih komunalnih odpadkov s strani Mestne občine Maribor.

2011

 • Prevzem upravljanja tržnic v MOM.

2012

 • Prevzem GJS oskrbe zapuščenih živali v Zavetišču za živali Maribor.
 • Postavitev MPE na odlagališču v Dogošah.

2015

 • Pridobitev 15-letne koncesija za urejanje zelenih in utrjenih površin v MOM.

2016

 • Pričetek obratovanja ZC v občini Pesnica.

2017

 • Začetek gradnje objekta sortirnice – Centra za pripravo sekundarnih surovin Maribor.

2019

 • Pridobitev uporabnega dovoljenja za sortirnico.
 • Prenehanje obratovanja ZC na Streliški.

2020

 • Priključitev Skupini JHMB.
 • Uvedba zbiranja odpadne embalaže v rumenih vrečah na območju MOM.
 • Postavitev prve kartične podzemne zbiralnice v Mariboru.
 • Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za sortiranje mešane odpadne embalaže v sortirnici.

2021

 • Uvedba zbiranja papirja, kartonske embalaže in steklene embalaže od vrat do vrat na pilotnem območju MOM.
 • Postavitev prvega kotička ponovne uporabe v ZC Lahova.
 • Postavitev ulične zbiralnice za zbiranje odpadnega jedilnega olja v ZC Kungota.

2022

 • Pričetek izvajanja GJS ravnanja z odpadki v občini Hoče – Slivnica.
 • Postavitev uličnih zbiralnic za zbiranje odpadnega jedilnega olja v ZC Lahova in Plinarniška ter 12 uličnih zbiralnic na območju MOM.

Koledar odvoza odpadkov za podjetja

 1. Vpišite vaš naslov
  V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.
 2. Povečujte karto
  Dokler se ne pojavi zelena ikona s številko v bližini vašega naslova.
 3. Prenesite urnik
  Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF-formatu.

Koledar odvoza odpadkov