Mariborska javna stranišča zasedla tretje mesto

 

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) je že dvanajsto leto zapored izvedlo akcijo Naj javno stranišče, ki jo izvajajo po slovenskih občinah. Namen akcije je opozoriti na težave, ki jih imajo osebe s KVČB in tudi ostali invalidi. 

V letošnjem letu je akcija potekala v treh kategorijah. Društvo je ocenjevalo stranišča v vseh 11 mestnih občinah, v 78 ostalih slovenskih občinah in na 56 bencinskih servisih ob avtocestah po Sloveniji. Epidemija COVID-19 je v letošnjem letu obstoječim kriterijem ocenjevanja dodala nove zahteve, ki so bile priporočene s strani NIJZ.

 

Akcija poteka čez vse leto, zmagovalci po posameznih kategorijah pa so razglašeni ob svetovnem dnevu stranišč, to je 19. novembra.

 

Kriteriji, ki so bili upoštevani pri ocenjevanju so zajemali:

  • DOSTOPNOST — urnik dostopa, plačljivost/neplačljivost, lokacijo
  • OZNAČENOST DOSTOPA
  • UREJENOST — higiena prostora, urnik čiščenja in prisotnost čistilke
  • ŠTEVILO SANITARIJ — primernost glede na velikost občine
  • SANITARIJE ZA INVALIDE
  • OPREMA — dotrajanost in delovanje
  • HIGIENSKI MATERIAL — zaloga straniščnega papirja, tekočega mila, brisač za enkratno uporabo, razkužila

 

Mariborska javna stranišča so bila ocenjevana v kategoriji mestnih občin in so zasedla 3. mesto od skupaj enajstih mestnih občin. Velika pohvala vsem sodelavcem, ki skrbijo, da so stranišča urejena, založena s potrebnim materialom in ustrezno označena kot Mestni občini Maribor, ki namenja sredstva za njihovo vzdrževanje in potrebne investicije.

 

 

Bodimo modri, ohranimo zeleno in ostanimo zdravi!

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.