Mariborska čistilna akcija

 

Pridružimo se čiščenju okolja v naši mestni četrti oziroma krajevni skupnosti.

 

Čistilna akcija v MČ/KS na desnem bregu reke Drave bo potekala

  • v SOBOTO, 17. aprila med 9. in 16. uro.

 

Čistilna akcija v MČ/KS na levem bregu reke Drave bo potekala

  • v SOBOTO, 24. aprila med 9. in 16. uro.

 

POTEK ČISTILNE AKCIJE

Zbrane odpadke iz narave bomo oddali na določenih zbirnih mestih, lahko pa jih odložimo tudi v svoje domače zabojnike za odpadke oziroma v za njih namenjene zabojnike (embalaža, papir, biološki, steklo) v kolikor smo jih uspeli tudi ločeno zbrati. Pobrane mešane komunalne odpadke ni dovoljeno prepustiti na ekoloških otokih.

 

LOKACIJE ZBIRNIH MESTv posameznih MČ/KS

 

17. april — desni breg reke Drave

 

24. april — levi breg reke Drave

 

Na območju vsake MČ/KS bodo organizirana 2-3 zbirna mesta za odpadke iz narave in eno zbirno mesto za zeleni obrez (obrezi drevja in grmičevja, listje).

Na zbirnih mestih ni dovoljeno prepuščati kosovnih, gradbenih in nevarnih odpadkov.

 

Pobirali bomo volumensko manjše in nenevarne  odpadke, ki ne sodijo v naravo in jih lahko zbiramo v vrečke  (papir, plastenke, steklo, embalaža, vrečke s pasjimi iztrebki, cigaretni ogorki, ……). 

 

V kolikor na sprehodu naletimo na:

  • večjo količino odpadkov,
  • kosovne odpadke,
  • gradbene odpadke,
  • nevarne odpadke, 

jih poslikamo in o njihovi lokaciji obvestimo MČ/KS ali pristojni inšpektorat na tel. št. 040 205 953 oz. na e-naslov medobcinska.inspekcija@maribor.si oz. preko aplikacije Izboljšajmo Maribor (izboljsajmo.maribor.si).

 

Ker je spomladanski čas povezan s številnimi vrtnimi opravili, med katere sodi tudi obrezovanje grmovnic, bomo v sklopu čistilne akcije na zbirnem mestu za zeleni obrez omogočili tudi možnost oddaje obreza drevja, grmičevja ter listja.

 

ZAŠČITNA OPREMA

V namen čistilne akcije se odpravimo na sprehod z že uporabljeno vrečko, ki ji bomo omogočili ponovno uporabo in v katero bomo pobrali odpadke iz narave.

Lahko pa vrečko in rokavice za enkratno uporabo prevzamemo tudi na sedežu MČ/KS - med 9. in 11. uro, na dan čistilne akcije.

Priporočljivo je, da odpadke pobiramo v okviru svojega mehurčka, opremljeni z maskami in  zaščitnimi rokavicami.

 

Nad pravilno oddajo odpadkov na zbirnih mestih bomo vršili nadzor s strani inšpektorjev, redarjev in aktivistov MČ/KS.

 

 

Bodimo modri, ohranimo zeleno in ostanimo zdravi!

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.