Jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov

 

V septembru pričenjamo z jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

 

KAJ SODI MED NEVARNE ODPADKE?

Stari akumulatorji, baterije, barve-laki-lepila-razredčila (do 25l), zdravila-brez kartonske embalaže, motorna olja (do 10l), kemikalije, pršila, pesticidi, stara kozmetika, embalaža-onesnažena z nevarnimi snovmi, fluorescentne cevi, varčne žarnice, injekcijske igle, termometri.

 

NAVODILA ZA NJIHOVO PREDAJO

Premična zbiralnica je namenjena le občanom občine, v kateri se nahaja. Pred oddajo nevarnih odpadkov je treba pokazati potrdilo o vključitvi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki (položnica Snage iz preteklega meseca oz. položnica upravnika stavbe) in osebni dokument, s katerim se uporabnik identificira.

 

Oddajanje nevarnih odpadkov je dopustno samo v času obratovanja zbiralnice. Odlaganje odpadkov izven obratovalnega časa pred zbiralnico je prepovedano. Pri oddaji odpadkov je treba upoštevati označbe na oddajnih mestih in navodila zaposlenega. Zaposleni ni dolžan raztovarjati pripeljanih odpadkov, mora pa skrbeti za njihovo pravilno razvrščanje. V primeru, da odpadek ne sodi med nevarne odpadke oz. ni v skladu z navodili, zaposleni zavrne njihov sprejem. Nevarni odpadki se sprejemajo samo ločeni po skupinah in v izvirni, jasno označeni embalaži, na kateri so nevarne snovi ustrezno označene.

 

URNIK ZBIRANJA PO POSAMEZNIH OBČINAH

Občina Ruše

11.09.2020 petek 9.00 — 12.00 Bistrica ob Dravi — Dom krajanov
    12.30 — 16.00 Ruše — pri trgovini Mercator

 

Občina Selnica ob Dravi

14.09.2020 ponedeljek 9.00 — 12.00 Sp. Selnica — pri javni tehtnici
    12.30 — 16.00 Selnica — pri gasilskem domu

 

Občina Pesnica

15.09.2020 torek 9.00 — 12.00 Pesnica — pri trgovini Mercator
    12.30 — 16.00 Jarenina — pri cerkvi
16.09.2020 sreda 9.00 — 12.00 Jakobski Dol — pri gasilskem domu
    12.30 — 16.00 Pernica — pri pošti

 

Občina Kungota

17.09.2020 četrtek 9.00 — 12.00 Jurij — pri igrišču
    12.30 — 16.00 Zg. Kungota — pri pokopališču
18.09.2020 petek 9.00 — 12.00 Svečina — center
    12.30 — 16.00 Sp. Kungota — pri nogometnem klubu

 

Mestna občina Maribor

21.09.2020 ponedeljek MČ Center Slomškov trg / vogal Ulice 10. oktobra 10.00 — 17.00
22.09.2020 torek MČ Center Kraljeviča Marka ulica /nasproti Avto Koletnik 10.00 — 17.00
23.09.2020 sreda MČ Center Ribniška ulica/na parkirišču pri gostilni Pri treh Ribnikih 10.00 — 17.00
24.09.2020 četrtek MČ Koroška vrata križišče Medvedove ulice in Vrbanske ceste 10.00 — 17.00
25.09.2020 petek MČ Koroška vrata Mladinska ulica/pred vhodom na stadion Ljudski vrt 10.00 — 17.00
28.09.2020 ponedeljek MČ Ivan Cankar Kersnikova ulica/pri mali tržnici 10.00 — 17.00
29.09.2020 torek MČ Ivan Cankar Šentiljska cesta/pri Stari palmi 10.00 — 17.00
30.09.2020 sreda MČ Tabor Frankolovska ulica/med bloki 10.00 — 17.00
01.10.2020 četrtek MČ Tabor Regentova ulica/pred trgovino 10.00 — 17.00
02.10.2020 petek MČ Tabor Goriška ulica/pred trgovino 10.00 — 17.00
05.10.2020 ponedeljek MČ Tabor Koresova ulica/pri dvorani Tabor 10.00 — 17.00
06.10.2020 torek MČ Nova vas parkirišče med Antoličičevo in Bolfenško ulico 10.00 — 17.00
07.10.2020 sreda MČ Nova vas Prušnikova ulica/pred trgovino Mercator 10.00 — 17.00
08.10.2020 četrtek MČ Studenci Kalohova ulica/pri zdravstvenem domu 10.00 — 17.00
09.10.2020 petek KS Limbuš Ob Blažovnici/pri trgovini 10.00 — 17.00
12.10.2020 ponedeljek KS Pekre Bezjakova ulica/pri knjižnici 10.00 — 17.00
13.10.2020 torek MČ Radvanje Pohorska ulica/20 m od trgovine Jager 10.00 — 17.00
14.10.2020 sreda MČ Radvanje Borova vas/parkirišče med Borovo vasjo in Majcigerjevo ulico 10.00 — 17.00
15.10.2020 četrtek KS Razvanje Razvanjska cesta/nasproti gasilskega doma 10.00 — 17.00
16.10.2020 petek MČ Magdalena križišče Ulice Moše Pijada in Valvasorjeve ulice 10.00 — 17.00
19.10.2020 ponedeljek MČ Pobrežje plato Greenwich/pri stopnicah 10.00 — 17.00
20.10.2020 torek MČ Pobrežje Čufarjeva ulica/parkirišče nasproti gasilskega doma 10.00 — 17.00
21.10.2020 sreda MČ Pobrežje pred trgovino Tuš 10.00 — 17.00
22.10.2020 četrtek MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci pri nogometnem igrišču ob gozdu v Brezju 10.00 — 17.00
23.10.2020 petek MČ Tezno Bevkova ulica/pri trgovini Mercator 10.00 — 17.00
26.10.2020 ponedeljek MČ Tezno Dogoška cesta/obračališče pri piceriji Perla 10.00 — 17.00
27.10.2020 torek KS Kamnica pred sedežem KS 10.00 — 17.00
28.10.2020 sreda KS Bresternica-Gaj na parkirišču nasproti trgovine in pošte 10.00 — 17.00
29.10.2020 četrtek KS Malečnik-Ruperče Trčova/pri trgovini Griček 10.00 — 13.30
29.10.2020 četrtek KS Malečnik-Ruperče Malečnik/pri pošti 14.00 — 17.00

 

Hvala, ker skupaj z nami skrbite za čisto in zdravo okolje.

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.