Nastavitve piškotkov
WINPOL

 

 

 

Evropski projekt WINPOL se je začel junija 2018 in traja štiri leta in pol. Financiran je v okviru programa Interreg Europe. Snaga v okviru projekta WINPOL skupaj z ostalimi osmimi projektnimi partnerji združuje moči za usmerjanje uporabe inteligentne opreme in s tem povezanih politik ravnanja z odpadki.

 

PARTNERJI PROJEKTA

Med devetimi partnerji projekta je en svetovalni partner – podjetje ACR+ (BE) in osem javnih podjetij:

  • občina Antwerpen (BE),
  • Drobeta Turnu Severin (RO),
  • Heraklion (GR),
  • okrožje Mehedinti (RO),
  • regija Kreta (GR),
  • EMULSA (ES),
  • Snaga (SI) in
  • ERA (MT).

 

Cilj projekta

Tehnologija in inovacije sta v zadnjih letih dosegli področje odpadkov. Glavna tematika projekta WINPOL je ustvariti mesto, ki bo ponujalo prijaznejšo uporabo storitev za uporabnike in izvajalcu gospodarske javne službe zbiranja odpadkov omogočalo okolju prijazno, ekonomično in tehnološko napredno izvajanje storitev. Tehnološko napredno naravnano ravnanje z odpadki temelji na uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije, elektronskega zbiranja, spremljanja količin s pomočjo senzorjev in obdelavi podatkov. Obdelava in analiza služi spremljanju masnih tokov, optimizaciji transportne logistike in upravljanju tehnologij v mestu. S temi informacijskimi pridobitvami mesto pridobiva naziv »pametno mesto«.

 

Vsebina projekta / Snaga d. o. o.

V Snagi v okviru projekta WINPOL preučujemo podzemne sisteme, na podlagi pridobljenih podatkov in spoznanih dobrih praks s strani partnerjev po Evropi. Dosedanje ugotovitve kažejo smiselnost implementacije podzemnih sistemov v mestno jedro in pol-podzemnih v območja večstanovanjskih objektov, turističnih lokacij, pokopališč, ipd. Namen projekta je izboljšati sistem zbiranja ločenih frakcij in mešanih komunalnih odpadkov v urbanem središču, podrobneje v jedru mesta Maribor, ter z odstranitvijo nadzemnih zabojnikov v starem mestnem jedru prispevati k urbanistično urejeni in uporabnikom prijazni komunalni infrastrukturi za zbiranje odpadkov.

 

 

INFORMATIVNO GRADIVO

 

Podzemna zbiralnica na Glavnem trgu Winpol — Vodnik dobrih praks Winpol inteligentni sistemi
     

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.