Družbena odgovornost in trajnostni razvoj

Bodimo modri, ohranimo zeleno in ostanimo zdravi

Zavezani smo k ustvarjanju zdrave in trajnostne družbe, v kateri se sodelavci razvijajo in uresničujejo svoje potenciale. S svojo dejavnostjo pomembno prispevamo k boljši kakovosti bivanja in smo skozi transparentno in etično delovanje odgovorni do svojih sodelavcev ter družbenega in naravnega okolja. Družbena odgovornost je integrirana v vse ravni naše organizacije in po zmožnostih poslovnega okolja se jo zavezujemo implementirati tudi v našo organizacijsko kulturo.

Družbeno odgovornost živimo in razvijamo. Z njo navdušujemo tudi svoje deležnike; v prvi vrsti so to naši sodelavci, s katerimi želimo skupaj graditi trajnostno orientirano skupnosti ter spreminjati okolje in svet na bolje. Le modro razmišljanje in zeleno delovanje ustvarjata zdravo in trajnostno naravnano prihodnost; zavzemanje za trajnost je naša temeljna strategija.

Formula za trajnostni uspeh

Za doseganje skupnih ciljev delujemo po načelu 3 × K + N + 5 × P: Korporativna Kultura Komuniciranja z Navdihom; delujemo Pošteno, Pogumno, Pravilno, Pravočasno in Produktivno.

Tako poleg vsakdanjega dela vzpodbujamo inovacije, za kar osveščamo in izobražujemo najprej sodelavce, nato pa z vzgledom vse deležnike v okolju, kjer delujemo.

Mag. Franc Dover

Direktor

Odnos do deležnikov in okolja

Močno smo vpeti tako v ožjo lokalno skupnost kot tudi v širše družbeno okolje. Zavedamo se vloge in odgovornosti, ki jo s seboj prinašajo naše dejavnosti, zato smo zavezani, da na vseh nivojih poslovanja delujemo družbeno odgovorno in v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Družbeno odgovorna naravnanost je neločljivo povezana z našim poslanstvom – ustvarjati za bivanje prijetno skupnost. Zavedamo se, da smo namreč neločljivo povezani z družbo in z okoljem, v katerem delujemo.

Odgovorni do človeških virov in širše družbe

Kot družbeno odgovorno podjetje smo v prvi vrsti odgovorni do človeških virov – svojih zaposlenih, uporabnikov, dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev. Sodelovanje z lokalno skupnostjo je pomemben del naše tradicije in zavedamo se, da podpora okolju, v katerem delujemo, pomembno vpliva na naše poslovanje in razvoj. V svoje vsakodnevno poslovanje vgrajujemo tudi odgovornost do okolja, pri čemer sledimo razpoložljivim tehnologijam, katerih cilj je racionalna raba virov, zmanjševanje emisij in izpolnjevanje zahtev okoljske zakonodaje.

Odnos do zaposlenih

V našem podjetju se zavedamo, da so naši zaposleni temelj uspeha in ključni deležniki v našem poslovnem ekosistemu. Razumemo, da so njihovi predanost, znanje in zadovoljstvo neposredno povezani z našo skupno uspešnostjo in rastjo. Zato smo zavezani k ustvarjanju stimulativnega in podpornega delovnega okolja, ki spodbuja osebni in profesionalni razvoj slehernega posameznika.

Izobraževanje in razvoj

Verjamemo v moč nenehnega učenja in razvoja, ki ne samo da obogati naše zaposlene na osebni ravni, ampak tudi prispeva k inovativnosti in konkurenčnosti podjetja. Zato aktivno investiramo v izobraževalne programe, strokovna usposabljanja in delavnice, ki našim sodelavcem omogočajo, da razširijo svoje znanje, pridobijo nove veščine in ostanejo v koraku z najnovejšimi trendi in tehnologijami v naši industriji.

Poleg strokovnega razvoja dajemo velik poudarek tudi na gradnji močnih in pozitivnih medsebojnih odnosov med zaposlenimi. Vemo, da je za uspešno delovno okolje ključnega pomena vzajemno spoštovanje, odprtost in sodelovanje. Zato si prizadevamo za krepitev timskih vezi in vzpostavljanje kulture, ki spodbuja sodelovanje, izmenjavo idej in podporo med kolegi.

Odnos do uporabnikov, dobaviteljev in lastnikov

Svojo odgovornost do uporabnikov uresničujemo s tem, da jim pomagamo dvigovati kakovost življenja in okolja, v katerem bivajo. Za uporabnike naših storitev ves čas iščemo rešitve, s katerimi lahko zadovoljimo njihove potrebe, želje in pričakovanja. Z različnimi oblikami usposabljanj zaposlenih skrbimo, da so kos tudi najzahtevnejšim uporabnikom in strankam.

Svoje dobavitelje obravnavamo kot partnerje, ob tem pa se trudimo, da razumejo naša pričakovanja. Zagotavljamo jim plačevanje naročenega blaga in storitev v dogovorjenih rokih. V razmerju do lastnikov pa si prizadevamo za odprt odnos, ažurnost in konsistentnost informacij.

Odnos do širše skupnosti

Sodelovanje z družbeno skupnostjo je pomemben del naše tradicije. Podpora okolju, v katerem delujemo, pomembno vpliva na naše poslovanje in razvoj, zato različne oblike partnerskega sodelovanja vključujemo v naš vsakdan.

Prijazni okolju in družbi

Delujemo v smeri visoke integritete in zaupanja; naši temelji so zanesljivost delovanja, kakovost, celovita skrb za naše uporabnike in okolico, ustvarjalnost ter prizadevanje za družbeno pravičnost. V ta namen sodelujemo z lokalnimi šolami, predvsem na področju izobraževanja in ozaveščanja mladih o pomenu varovanja okolja. S tem spodbujamo prihodnje generacije k odgovornemu delovanju v vsakdanjem življenju.

Smo del skupine okoljsko ozaveščenih podjetij v Sloveniji, ki so se že zavezala k spodbujanju pitja vode iz pipe; zato vas bomo kot ponosni lastniki certifikata Voda iz pipe ob obisku postregli s svežo in zdravo pitno vodo iz pipe. Ob tem si prizadevamo za spremembe vsakdanjih navad in ravnanj vseh zaposlenih, od katerih pričakujemo, da bodo ambasadorji okolju prijaznih ravnanj.

Sponzorstva in donacije

Odnos do okolja

Vključevanje odgovornosti do naravnega okolja v vsakodnevno poslovanje je ključnega pomena za trajnostni razvoj in izkazovanje korporativne družbene odgovornosti. To pomeni, da JP Snaga ne le sledi zakonskim zahtevam in standardom, kot je ISO 14001, ki se nanaša na sistem upravljanja z okoljem, ampak tudi proaktivno išče načine za izboljšanje svojega vpliva na okolje. Okoljska politika podjetja tako postane temelj za usmerjanje njegovih operacij, raziskav in razvoja ter strateško načrtovanje.

Zavezanost racionalni rabi naravnih virov pomeni, da nenehno iščemo in uvajamo novosti in tehnologije, ki omogočajo učinkovitejšo uporabo virov, kot so voda, energija in določene surovine. To ne vključuje le optimizacije lastnih procesov, ampak tudi spodbujanje dobaviteljev in partnerjev, da sledijo podobnim načelom.

Koledar odvoza odpadkov za podjetja

  1. Vpišite vaš naslov
    V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.
  2. Povečujte karto
    Dokler se ne pojavi zelena ikona s številko v bližini vašega naslova.
  3. Prenesite urnik
    Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF-formatu.

Koledar odvoza odpadkov