Nastavitve piškotkov
DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST

V Snagi se zavedamo, da so ob ustvarjanju dobrih poslovnih rezultatov pomembni tudi tisti dejavniki, ki zaposlenim in okolju, v katerem delujemo, omogočajo razvoj in bolj kakovostno ter prijetno življenje. Zato v našo skupnost nenehno vlagamo - z odnosom do naših sodelavcev, s sodelovanjem z lokalno skupnostjo ter z upravljanjem naših vplivov na okolje.

 

Odnos do sodelavcev

Odnos do sodelavcev je ključ do uspeha našega podjetja. Zato sodelavce podpiramo pri izobraževanju, vključujemo jih v različna usposabljanja in jim nudimo številne druge možnosti za njihov razvoj, hkrati pa skrbimo tudi za njihovo dobro zdravje in dobro počutje.

 

Snaga je decembra 2013 prejela osnovni certifikat "Družini prijazno podjetje" in s tem potrdila svojo zavezanost k učinkovitejšemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja svojih zaposlenih. Na podlagi doslednega izvajanja ukrepov družini prijazne prakse smo v februarju 2017 osnovni certifikat nadgradili s polnim certifikatom in tako dokazali, da nam je skrb za zdravje, dobro počutje in zadovoljstvo zaposlenih zelo pomembna.

 

V okviru polnega certifikata «Družini prijazno podjetje» imamo zaposleni na razpolago 18 različnih ukrepov in z njimi povezanih ugodnosti. Prepričani smo, da sleherni zaposleni med njimi lahko najde takšne, ki mu olajšajo usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti in posledično prinašajo večje osebno zadovoljstvo. 

 

 

Uvedeni ukrepi družini prijazne prakse:

 

Delovni čas: Otroški časovni bonus / vstop v šolo in uvajanje v vrtec
Organizacija dela: Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
  Informiranje o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
Politika informiranja in komuniciranja: Komuniciranje z zaposlenimi
  Brošure DPP
  Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  Raziskave med zaposlenimi
  Dan odprtih vrat
Veščine vodstva: Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  Razvoj socialnih veščin za vodilne
  Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
Razvoj kadrov: Spodbujanje različnih družbenih skupin
  Vključitev tematike DPP v letne razgovore
  Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
  Korporativno prostovoljstvo
Struktura plačila in nagrajevani dosežki: Posojila in finančna pomoč
  Obdaritev otrok zaposlenih / novoletno obdarovanje otrok
  Ponudba za prosti čas
   
   

 
december 2013
 
februar 2017

 

Ukrepi, ki jih izvajamo za lajšanje usklajevanja dela in družine ter prednosti družini prijazne prakse smo zbrali v zgibanki DPP.

 

Okolju in družbi prijazna naravnanost

Snaga deluje v smeri verodostojnosti in zaupanja, na temeljih zanesljivosti delovanja, kakovosti, celovite skrbi za naše uporabnike in okolico, ustvarjalnosti ter prizadevanja za družbeno pravično in pošteno delovanje.

 

V ta namen sodelujemo s šolami v lokalnem okolju, predvsem na področju izobraževanja in ozaveščanja mladih o varovanju okolja. S tem spodbujamo prihodnje generacije k odgovornemu delovanju tudi izven podjetja.

 

Pridružili smo se skupini okoljsko ozaveščenih podjetij v Sloveniji, ki so se že zavezala k odločitvi spodbujanja pitja vode iz pipe in kot ponosni lastniki certifikata Voda iz pipe vas bomo ob obisku pri nas postregli s svežo in zdravo pitno vodo iz pipe. Prizadevamo si za spremembe vsakdanjih navad in ravnanj vseh zaposlenih, ki morajo biti ambasadorji okolju prijaznih ravnanj.

 

 

Sponzorstva in donacije

Zavedamo se vpetosti v lokalno družbeno in naravno okolje, zato želimo prispevati h kakovosti bivanja in skupaj ustvarjati prijetno skupnost. Zato vsako leto podpremo različne humanitarne, kulturne, športne in izobraževalne programe.

 

Pri izbiri sponzorirancev in donirancev upoštevamo kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke za skupnost in okolje ter z njimi ustvarjamo partnerske odnose. Ob denarni pomoči jim nudimo tudi organizacijsko podporo.

 

 

Del naše redne dejavnosti je tudi stalna skrb za zapuščene živali in upravljanje z zavetiščem za živali. Nedavno smo prevzeli skrb za mestni akvarij, s svojimi dogodki pa povezujemo mestno tržnico ter prebivalce mesta.

 

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.