SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d. o. o.