Nevarni odpadki

Z nevarnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu s posebnim sistemom varnega ravnanja z odpadki. Nevarni odpadki so vse snovi, ki imajo eno ali več zdravju in okolju škodljivih lastnosti (npr. so vnetljivi, dražljivi, strupeni, mutageni, oksidativni, infektivni). Med nevarne odpadke sodijo barve, lepila, baterije, kozmetični pripomočki, zdravila, injekcijske igle, termometri, akumulatorji, olja, topila, pesticidi, kemikalije.

 

Kako ravnamo z nevarnimi odpadki?

Nevarnih odpadkov nikakor ne odvržemo med ostale odpadke. Zbirati jih moramo ločeno po skupinah (npr. barve, zdravila, pesticidi) in jih ne smemo mešati med seboj. Ločeno zbiranje nevarnih odpadkov je predvsem skrb za zdravje in okolje. Z njihovim nepravilnim odlaganjem lahko povzročimo škodo sebi, drugim in okolju.

Namig: neporabljena zdravila, ki so v originalni in zaprti embalaži, lahko oddate v lekarnah.

 

Nevarne odpadke lahko skozi vse leto oddate tudi na vseh zbirnih centrih, nekatere vrste proti simboličnem plačilu.

 

Mestna občina Maribor

Datum Mestna četrt oz. krajevna skupnost Lokacija zbiralnice urnik zbiralnice
četrtek, 13. april 2017 MČ Center Glavni trg - pred Poštno ulico med 10. in 17. uro
petek, 14. april 2017 MČ Center Kraljeviča Marka ulica - nasproti Avto Koletnik med 10. in 17. uro
torek, 18. april 2017 MČ Center Ribniška ulica - parkirišče pri gostilni Trije ribniki med 10. in 17. uro
sreda, 19. april 2017 MČ Koroška vrata križišče Medvedove in Vrbanske ulice med 10. in 17. uro
četrtek, 20. april 2017 MČ Koroška vrata pred vhodom na stadion Ljudski vrt - Mladinska ulica med 10. in 17. uro
petek, 21. april 2017 MČ Ivan Cankar Kersnikova ulica - pri mali tržnici med 10. in 17. uro
ponedeljek, 24. april 2017 MČ Ivan Cankar Krčevinska ulica - pri bivši trgovini med 10. in 17. uro
torek, 25. april 2017 MČ Tabor Frankolovska ulica - med bloki med 10. in 17. uro
sreda, 26. april 2017 MČ Tabor Regentova ulica - pred trgovino med 10. in 17. uro
petek, 28. april 2017 MČ Tabor Goriška ulica - pred trgovino med 10. in 17. uro
petek, 5. maj 2017 MČ Tabor Koresova ulica - pri okrepčevalnici Đabiri med 10. in 17. uro
ponedeljek, 8. maj 2017 MČ Nova vas parkirišče med Antoličičevo in Bolfenško ulico med 10. in 17. uro
torek, 9. maj 2017 MČ Nova vas Prušnikova ulica - pred trgovino Mercator med 10. in 17. uro
sreda, 10. maj 2017 MČ Studenci Kalohova ulica - pri zdravstvenem domu med 10. in 17. uro
četrtek, 11. maj 2017 KS Limbuš Ob Blažovnici - pri trgovini med 10. in 17. uro
petek, 12. maj 2017 KS Pekre Bezjakova ulica - pri trgovini med 10. in 17. uro
ponedeljek, 15. maj 2017 MČ Radvanje Zg. Radvanje, Pohorska ulica - pri trgovini Jager med 10. in 17. uro
torek, 16. maj 2017 MČ Radvanje Borova vas - parkirišče pri Majcingerjevi ulici med 10. in 17. uro
sreda, 17. maj 2017 KS Razvanje Razvanjska cesta - pri bivši trgovini Koloniale med 10. in 17. uro
četrtek, 18. maj 2017 MČ Tabor križišče Ulice Moša Pijade in Valvasorjeve med 10. in 17. uro
petek, 19. maj 2017 MČ Pobrežje Plato Greenwich - pri stopnicah med 10. in 17. uro
ponedeljek, 22. maj 2017 MČ Pobrežje Čufarjeva ulica - parkirišče nasproti gasilskega doma med 10. in 17. uro
torek, 23. maj 2017 MČ Pobrežje pred trgovino Tuš med 10. in 17. uro
sreda, 24. maj 2017 MČ Brezje - Dogoše - Zrkovci pri nogometnem igrišču ob gozdu v Brezju med 10. in 17. uro
četrtek, 25. maj 2017 MČ Tezno Bevkova ulica - pri trgovini Mercator med 10. in 17. uro
petek, 26. maj 2017 MČ Tezno Dogoška cesta - obračališče pri piceriji Perla med 10. in 17. uro
ponedeljek, 29. maj 2017 KS Kamnica pred sedežem krajevne skupnosti med 10. in 17. uro
torek, 30. maj 2017 KS Bresternica - Gaj na parkirišču nasproti pošte med 10. in 17. uro
sreda, 31. maj 2017 KS Malečnik - Ruperče Trčova - pri trgovini Griček med 10.-13:30 ure
sreda, 31. maj 2017 KS Malečnik - Ruperče Malečnik - pri pošti med 14. in 17. uro

 

Ravnanje z azbestno strešno kritino

Azbestna strešna kritina sodi med nevarne odpadke, ki jih lahko prevzamemo tudi pri vas doma in poskrbimo, da je odpadek predan v skladu z zakonodajo in na okolju prijazen način. Prosimo vas, da pred prevzemom upoštevate navodila za pripravo na transport, sicer vam ob prevzemu zaračunamo še pripravo. Seveda pa lahko azbestno strešno kritino predate tudi sami v zbirnih centrih.

V obeh primerih je predajanje azbestne kritine potrebno plačati, in sicer 203,67 € na tono predanega odpadka, pri čemer stroški prevoza niso vračunani v ceno. Prevoz do 10 km znaša 57,30 € z DDV, vsak nadaljnji km pa obračunamo  je 0,99 € z DDV.