Nevarni odpadki

Z nevarnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu s posebnim sistemom varnega ravnanja z odpadki. Nevarni odpadki so vse snovi, ki imajo eno ali več zdravju in okolju škodljivih lastnosti (npr. so vnetljivi, dražljivi, strupeni, mutageni, oksidativni, infektivni). Med nevarne odpadke sodijo barve, lepila, baterije, kozmetični pripomočki, zdravila, injekcijske igle, termometri, akumulatorji, olja, topila, pesticidi, kemikalije.

 

Kako ravnamo z nevarnimi odpadki?

Nevarnih odpadkov nikakor ne odvržemo med ostale odpadke. Zbirati jih moramo ločeno po skupinah (npr. barve, zdravila, pesticidi) in jih ne smemo mešati med seboj. Ločeno zbiranje nevarnih odpadkov je predvsem skrb za zdravje in okolje. Z njihovim nepravilnim odlaganjem lahko povzročimo škodo sebi, drugim in okolju.

Namig: neporabljena zdravila, ki so v originalni in zaprti embalaži, lahko oddate v lekarnah.

 

Nevarne odpadke lahko skozi vse leto oddate tudi na vseh zbirnih centrih, nekatere vrste proti simboličnem plačilu.

 

Mestna občina Maribor

Datum Mestna četrt ali krajevna skupnost Lokacija zbiralnice Trajanje akcije
18.09.2017 MČ center Glavni trg - pred Poštno ulico od 10. do 17. ure
19.09.2017 MČ center Kraljeviča Marka ulica - nasproti Avto Koletnik od 10. do 17. ure
20.09.2017 MČ center Ribiška ulica - na parkirišču pri gostilni Trije ribniki od 10. do 17. ure
21.09.2017 MČ Koroška vrata križišče Medvedove ulice in Vrbanske ceste od 10. do 17. ure
22.09.2017 MČ Koroška vrata pred vhodom v stadion Ljudski vrt - Mladinska ulica od 10. do 17. ure
25.09.2017 MČ Ivan Cankar Kersnikova ulica - pri mali tržnici od 10. do 17. ure
26.09.2017 MČ Ivan Cankar Krčevinska - pri bivši trgovini od 10. do 17. ure
27.09.2017 MČ Tabor Frankolovska ulica - med bloki od 10. do 17. ure
28.09.2017 MČ Tabor Regentova ulica - pred trgovino od 10. do 17. ure
29.09.2017 MČ Tabor Goriška ulica - pred trgovino od 10. do 17. ure
02.10.2017 MČ Tabor  Koresova ulica - pri okrepčevalnici od 10. do 17. ure
03.10.2017 MČ Nova vas parkirišče med Antoličičevo in Bolfenško ulico od 10. do 17. ure
04.10.2017 MČ Nova vas Prušnikova ulica - pred trgovino Mercator od 10. do 17. ure
05.10.2017 MČ Studenci Kalohova ulica - pri zdravstvenem domu od 10. do 17. ure
06.10.2017 KS Limbuš Ob Balžovnici - pri trgovini od 10. do 17. ure
09.10.2017 KS Pekre Bezjakova ulica - pri trgovini od 10. do 17. ure
10.10.2017 MČ Radvanje Pohorska ulica - pred trgovino Jager od 10. do 17. ure
11.10.2017 MČ Radvanje Borova vas - parkirišče med Borovo vajo in Majcigerjevo od 10. do 17. ure
12.10.2017 KS Razvanje Razvanjska cesta - pred bivšo trgovino Koloniale od 10. do 17. ure
13.10.2017 MČ Magdalena Križišče Ulice Moša Pijade in Valvasorjeve od 10. do 17. ure
16.10.2017 MČ Pobrežje Plato Greenwich (pri stopnicah) od 10. do 17. ure
17.10.2017 MČ Pobrežje Čufarjeva ulica - parkirišče nasproti gasilskega doma od 10. do 17. ure
18.10.2017 MČ Pobrežje pred trgovino Tuš od 10. do 17. ure
19.10.2017 MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci pri nogometnem igrišču ob gozdu v Brezju od 10. do 17. ure
20.10.2017 MČ Tezno Bevkova ulica - pri trgovini Mercator od 10. do 17. ure
23.10.2017 MČ Tezno Dogoška cesta - obračališče pri piceriji Perla od 10. do 17. ure
24.10.2017 KS Kamnica pred sedežem krajevne skupnosti od 10. do 17. ure
25.10.2017 KS Bresternica - Gaj na parkirišču nasproti trgovine in pošte od 10. do 17. ure
26.10.2017 KS Malečnik - Ruperče Trčova - pri trgovini Griček od 10. do 13:30
26.10.2017 KS Malečnik - Ruperče Malečnik - pri pošti od 14. do 17. ure

Ravnanje z azbestno strešno kritino

Azbestna strešna kritina sodi med nevarne odpadke, ki jih lahko prevzamemo tudi pri vas doma in poskrbimo, da je odpadek predan v skladu z zakonodajo in na okolju prijazen način. Prosimo vas, da pred prevzemom upoštevate navodila za pripravo na transport, sicer vam ob prevzemu zaračunamo še pripravo. Seveda pa lahko azbestno strešno kritino predate tudi sami v zbirnih centrih.

V obeh primerih je predajanje azbestne kritine potrebno plačati, in sicer 203,67 € na tono predanega odpadka, pri čemer stroški prevoza niso vračunani v ceno. Prevoz do 10 km znaša 57,30 € z DDV, vsak nadaljnji km pa obračunamo  je 0,99 € z DDV.