Temeljni kamen za sortirnico bomo položili 30. avgusta

Direktor Snage Cveto Žalik je na današnji novinarski konferenci povedal, da je Snaga z izvajalcem investicije v sortirnico, podjetjem Kostak, pridobila vsa potrebna dovoljenja, ki omogočajo začetek gradnje objekta, v katerem bo nameščena najsodobnejša razpoložljiva tehnologija, ki bo iz mešanih komunalnih odpadkov izločala uporabne snovi, reciklate, ki so uporabni kot sekundarne surovine. »Okoljevarstveno soglasje nam je Agencija za okolje Republike Slovenije (ARSO), izdala v sredini februarja, temu je konec junija sledilo gradbeno dovoljenje, ki je v sredini julija postalo pravnomočno, pretekli petek pa je postalo pravnomočno tudi okoljevarstveno dovoljenje,« je razložil Žalik in dodal, da bo Snaga temeljni kamen za največjo investicijo v zgodovini podjetja temeljni kamen položila v sredo, 30. avgusta, na lokaciji gradbišča.

 

Po terminskem načrtu izvajalca del bi sortirnica lahko pričela poskusno obratovati konec junija, ko je predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja. Do tedaj bodo na gradbišču potekala klasična gradbena dela objekta in najpomembnejša ter hkrati tudi najzahtevnejša faza — nameščanje najsodobnejše tehnologije, ki jo v tem trenutku ponuja trg. Sortirnica nam bo omogočila, da bomo iz mešanih komunalnih odpadkov izločali uporabne materiale in jih kot reciklate, torej sekundarne surovine, prodajali na trgu sekundarnih surovin. Tako se bo zmanjšala količina odpadkov, ki jih bomo odlagali na odlagališčih, sledili bomo okoljskim ciljem in dosegali nujne finančne učinke, saj bodo cene ravnanja z odpadki za naše uporabnike realne in konstantne.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.