STROKOVNE KONFERENCE

 

Zavedamo se, da je strokovno znanje naših zaposlenih naša konkurenčna prednost. Zato se redno izobražujemo ali na strokovnih konfrencah sodelujemo kot predavatelji. Kot partner se priključujemo različnim dogodkom, ki so povezani s širšo problematiko ravnanja z odpadki in skrbimo, da se naše znanje prenaša tudi na kolege.

 

6. strokovna konferenca Okolje&odpadki, Portorož, 23. april 2015

Tudi v Sloveniji moramo iskati priložnosti za gospodarstvo v smeri krožnega gospodarstva in iskati potencial v odpadkih, neposredno in konkretno, ugotoviti potencialne tehnologije predelave v slovenskih podjetjih in potencial za proizvodnjo izdelkov iz sekundarnih surovin. Slovenski gospodarstveniki so prepričani, da imamo v Sloveniji pri tem možnosti predvsem na področju reciklažne industrije in tehnologij predelave odpadkov in ni treba, da »ostanemo« le zbiralci odpadkov, ki se delno ali v celoti obdelujejo v tujini. Pozitivni učinki so nezanemarljivi (nova zelena delovna mesta, zmanjšanje stroškov čezmejnega premeščanja odpadkov, predelava reciklatov v nove izdelke tudi v Sloveniji in manjša odvisnost od tujih virov). So pa tudi prepričani, da je potrebno vzpostaviti zakonodajne in operativne pogoje za izkoriščanje sekundarnih surovin kot nadomestek naravnih virov.

Snaga se je konfrenci, ki jo organizira Založba Forum Media, Forum Akademija, pridružila kot strokovni partner, saj sodelujemo v programskem odboru.