Spodnje Radvanje in Razvanje, pozor!

Zakonodaja, ki predpisuje način ravnanja z odpadki, nam je za leto 2019 pripravila novo spremembo. Odpadno embalažo, ki jo zbiramo v posodah z rumenim pokrovom, bomo morali začeti pobirati od vrat, tako kot doslej mešane komunalne (črna posoda) in biološke odpadke (rjava posoda). V zunaj mestnih občinah smo to že počeli, zdaj je počasi za vrsti tudi Maribor. Začeli bomo v Spodnjem Radvanju in Razvanju.

 

Prebivalcem individualnih hiš bomo v prvi polovici marca dostavili novo posodo. Posoda bo imela rumen pokrov in je namenjena zbiranju odpadne embalaže. Doslej ste odpadno embalažo nosili na najbližji ekološki otok, od aprila letos pa bomo tudi to vrsto odpadka odvažali neposredno od vaših vrat, posode z rumenim pokrovom pa bomo iz ekoloških otokov umaknili. Vsi prebivalci tega območja, ki boste prejeli posode, boste predhodno prejeli tudi dopis, v katerem podrobno razložimo ves sistem.

 

Tej spremembi na območju Spodnjega Radvanja in Razvanja sledi seveda tudi sprememba v koledarjih odvozov, ki prične veljati s 1. 4. 2019:

  • odvoz odpadne embalaže izvajali vsak drugi petek neposredno iz vašega gospodinjstva, iz posode, ki jo boste prejeli. Posodo z rumenim pokrovom bomo torej praznili vsakih 14 dni, zato vas prosimo, da to posodo po priloženem koledarju nastavljate na prevzemno mesto (kot ste doslej črno in rjavo posodo) do 6. ure zjutraj.

 

Zato nujno dobro poglejte priložen koledar odvozov. Spremembe veljajo od 1. 4. 2019 naprej.

 

Nov sistem začne veljati z mesecem aprilom. Takrat bomo z ekoloških otokov v vaši soseski umaknili 1100-litrske zabojnike z rumenim pokrovom, torej zabojnike, v katerih smo doslej zbirali odpadno embalažo, saj bo vsako gospodinjstvo imelo svojo posodo.

 

Velikost posode za odpadno embalažo je povezana z velikostjo črne posode, v kateri zbiramo mešane komunalne odpadke. Če mešane odpadke zbirate v 120-litrski ali v 240-litrski črni posodi, boste prejeli 120-litrsko posodo za odpadno embalažo.

 

Nekatera gospodinjstva namesto črnih posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov uporabljajo vreče. V tem primeru boste prejeli 52 kosov 60-litrskih rumenih vreč, kar pomeni, da boste imeli na mesec prav tako na razpolago 120 litrov volumna, ki ga lahko zapolnite z odpadno embalažo, ki jo bomo vozili od vrat.

 

Za bloke v Spodnjem Radvanju in Razvanju ostaja sistem nespremenjen, saj so bloki že doslej imeli lasten ekološki otok, na katerem so stanovalci ločevali embalažo, papir in steklo.

 

S 1. 1. 2020 bomo iz vseh gospodinjstev v Mariboru odpadno embalažo začeli voziti neposredno od vrat, saj nam tako narekuje veljavna zakonodaja. Ker gre za obsežen in zahteven projekt, smo se ga odločili uvajati postopoma.

 

Za dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 02 620 58 00 ali na elektronskem naslovu info@snaga-mb.si.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.