AKTUALNI RAZPISI
 
JN 12/17: Dobava težkih tovornih vozil z nizkimi emisijami

(Objava na Portalu javnih naročil z dne 06.07.2017 pod št. objave JN006592/2017-B01)

 

 

JN 14/17: Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru

(Objava na Portalu javnih naročil z dne 08.06.2017 pod št. objave JN005755/2017-W01)

 

 

JN 10/17: Dobava električne energije v sistemu Snaga d.o.o.

(Objava na Portalu javnih naročil z dne 18.05.2017 pod št. objave JN005148/2017-W01)

 

 

JN 08/17: Prevzem, predelava in dokončna oskrba odpadnega gradbenega materiala s klas. št. 17 09 04

(Objava na Portalu javnih naročil z dne 16.05.2017 pod št. objave JN005054/2017-B01)

 

 

JN 06/17: Storitve posredovanja delovne sile — čistopis

(Objava na Portalu javnih naročil z dne 02.05.2017 pod št. objave JN004657/2017-B01)

 
 
JN 09/17: Prevzem in obdelava mešanih kosovnih odpadkov s klas. št. 20 03 07 — čistopis

(Objava na Portalu javnih naročil z dne 28.04.2017 pod št. objave JN004603/2017-B01 in popravek z dne 08.05.2017 pod št. objave JN004603/2017-K01)

 

 

JN 04/17: Prevzem in obdelava določenih vrst odpadkov — čistopis

(Objava na Portalu javnih naročil z dne 15.02.2017 pod št. objave JN001055/2017-B01)

 

 

JN 05/17: Dobava rezervnih delov za motorna vozila in drobno mehanizacijo ter servisiranje motornih vozil in drobne mehanizacije

(Objava na Portalu javnih naročil z dne 06.04.2017 pod št. objave JN002856/2017-B01)

Tehnična dokumentacija — seznam vozil in mehanizacije