Razdelili bomo 70 tisoč okoljsko sprejemljivih vrečk

V luči prizadevanj za zmanjševanje količin odpadkov in v boju proti plastičnim vrečkam smo se v Snagi odločili, da bomo skušali spremembo potrošniških navad doseči tudi na osrednji mariborski tržnici. Tako bomo v soboto pričeli med prodajalce brezplačno deliti biološko razgradljive vrečke, ki imajo vse potrebne certifikate za stik z živili, so torej primerne tudi za to, da v njih začasno hranimo hrano. V naslednjih mesecih bomo med prodajalce brezplačno razdelili 70 tisoč takšnih vrečk.

 

Povprečen Slovenec na leto kupi okoli 300 plastičnih vrečk, pri čemer ena vrečka za razkrajanje v naravi potrebuje kar 450 let. To so zaskrbljujoči podatki, ki pričajo o odvisnosti potrošnikov od plastičnih vrečk, ki jih neracionalno kupujemo, uporabimo pa običajno samo enkrat.  

 

Biorazgradljive vrečke, ki jih bomo brezplačno delili na tržnici, so po uporabi primerne tudi za zbiranje bioloških odpadkov, ki so zelo dragoceni, saj jih vračamo neposredno v naravo. V posodah za biološke odpadke najdemo ogromno navadnih plastičnih vrečk, ki seveda v te posode ne sodijo. Z biorazgradljivimi vrečkami želimo opozoriti tudi na dejstvo, da lahko neka stvar, v tem primeru vrečka, po uporabi dobi novo vrednost in jo ponovno uporabimo. Ponovna uporaba na evropski hierarhični lestvici zaželenih načinov ravnanja z odpadki zaseda visoko drugo mesto, takoj za preprečevanjem nastajanja odpadkov. Zato bomo v nadaljevanju tega okoljskega projekta spodbujali nakupe na tržnicah s cekarji ali z lastnimi vrečkami iz blaga, ki so pralne in zato tudi večkrat uporabne.

 

Zavedamo se, da se sprememba med prodajalci in potrošniki na osrednji tržnici ne bo zgodila čez noč, navsezadnje so biološko razgradljive vrečke tudi nekoliko dražje kot običajne, kar za prodajalce pomeni višje stroške. Prav zato smo se odločili, da prvi korak k razmisleku o ekološki sprejemljivosti materialov na tržnicah naredimo sami in verjamemo, da bo akcija dobro sprejeta tako med kupci kakor tudi med prodajalci.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.