Nastavitve piškotkov
ZAPOSLITEV V SNAGI

 

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve d.o.o.

Nasipna ulica 64, 2000 Maribor javno objavlja naslednja prosta delovna mesta:

 

 

1. VZDRŽEVALEC— SERVISER (M/Ž),

za določen čas (z možnostjo podaljšanja), s polnim delovnim časom

 

Področje dela: OBDELAVA ODPADKOV (Center za pripravo sekundarnih surovin) — servisna služba:
  vzdrževanje sortirne linije, komunalnih vozil, strojev in druge komunalne mehanizacije
  prilagajanje, pregledovanje, odstranjevanje, predelovanje, zamenjevanje, vgrajevanje, testiranje sortirne linije in servisiranje vozil, strojev in opreme
  priprava sortirne linije, priprava vozil za tehnični pregled
  periodično mazanje sortirne linije, periodično mazanje vozil in strojev ter druga vzdrževalna dela
  priprava delovnih sredstev za vzdrževanje in vzdrževanje opreme
  nadzor nad izvedbo dela
  vzdrževanje sortirne linije, vozil in delovnih strojev
  upravljanje s strojno, gradbeno in komunalno mehanizacijo
  druga opravila, potrebna za izvedbo nalog s področja dela
  druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: srednje poklicno izobraževanje tehnične smeri (zaželeno po programih poklicnega izobraževanja avtomehanik, mehatronik, avtoklepar ali strojnik ipd.
   
Delovne izkušnje: zaželene, na podobnih delih
   
Poskusno delo: 2 meseca ali predhodni preizkus
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije
  fizična spretnost pri rokovanju z orodjem
  zaželen vozniški izpit C in F kategorije ter certifikat TPK za poklicne voznike v cestnem prometu in izpit za viličarja

 

Kandidati se lahko na objavljeno prosto delovno mesto prijavijo do 24.06.2018.

 

 

2. KOMUNALNI VOZNIK (M/Ž),

za določen čas (z možnostjo podaljšanja), s polnim delovnim časom

 

Področje dela: OBDELAVA ODPADKOV (Center za pripravo sekundarnih surovin)
  upravljanje vozil za odvoz odpadkov in drugih komunalnih vozil ter delovnih strojev
  načrtovanje, izvajanje ter nadziranje lastnega dela ter delo komunalnega delavca in delavca
  sodelovanje s strankami zaradi potrditev opravljenih storitev
  kontrola količinskega prevzema in oddaje ter obveščanje nadrejenih o neskladnosti
  enostavnejše vzdrževanje vozila (tekoče vzdrževanje in čiščenje, skrb za tehnično brezhibnost vozila, dolivanje goriva, skrb za redno servisiranje vozila ipd)
  sodelovanje pri popravljanju mehanizmov in strojnih delov (ugotavljanje okvar, preizkušanje delovanja)
  skrb za pravilno garažiranje vozila
  upoštevanje in izvajanje zahteve varnosti pri delu in v prometu
  druga dela, vezana na vozilo, s katerim se upravlja
  druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in navodili nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: srednje poklicno izobraževanje, zaželeno tehnične smeri
   
Delovne izkušnje: da, na podobnih delih
   
Poskusno delo: 2 meseca ali predhodni preizkus
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B in C kategorije
  certifikat TPK za poklicne voznike v cestnem prometu
  zaželen izpit E in F kategorije, ADR ter izpit za viličarja

 

Kandidati se lahko na objavljeno prosto delovno mesto prijavijo do 24.06.2018.

 

 

3. STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANCE, RAČUNOVODSTVO IN KONTROLING (M/Ž),

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Področje dela: FINANCE, EKONOMIKA IN RAČUNOVODSTVO
  vsebinska podpora in usmeritve pri izvajanju nalog ter zagotavljanje kakovosti izvajanja procesa
  tolmačenje in skrb za izvajanje dela na podlagi zakonskih določil
  izdelava poročil za poslovodstvo
  strokovna odgovornost za pravilnost formalnih poročil
  zagotavljanje zakonitosti poslovanja in strokovnosti v okviru delokroga
  kontrole stroškov, spremljanje in analiziranje poslovanja v primerjavi s poslovnim načrtom ter ugotavljanje in poročanje poslovne uspešnosti
  sodelovanje pri letni reviziji in vseh oblikah nadzora poslovanja
  pomoč pri nadzoru in usklajevanju priprave letnih poročil
  ter druga dela in naloge s področja dela organizacijske enote in po neposrednih navodilih nadrejenega
   
Pričakujemo: izkušnje in dobro poznavanje dela v računovodstvu (srednje velika podjetja), poznavanje SRS in davčne zakonodaje
  vsaj 3-letne delovne izkušnje na enakem ali vodilnem delovnem mestu (področje računovodstva, financ, analiz, plana ali kontrolinga)
  analitične sposobnosti, nadgrajene s širšim razumevanjem poslovanja
  velika natančnost in zanesljivost
  dobro znanje MS Office, samostojna uporaba, tudi zahtevni nivo
  doslednost, samostojnost, samoiniciativnost, ...
  zaželeno poznavanje predpisov in standardov za izvajanje javnih komunalnih služb, stroškovnega računovodstva, izkušnje v kontrolingu ipd.
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali univerzitetno izobraževanje ali magisterij stroke (po «bolonjskih» programih, diploma druge stopnje), ekonomske smeri
   
Delovne izkušnje: 4 leta oz vsaj 3-letne delovne izkušnje na enakem ali vodilnem delovnem mestu (področje računovodstva, financ, analiz, plana ali kontrolinga)
   
Poskusno delo: 6 mesecev
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije
  dobro znanje računalništva
  organizacijske sposobnosti
  obvladovanje in poznavanje računovodskih standardov, predpisov strokovnega delovnega področja
  dobro pisno in pogovorno izražanje
  komunikativnost, samoiniciativnost, urejenost
  zaželeno aktivno znanje angleščine ali nemščine

 

Kandidati se lahko na objavljeno prosto delovno mesto prijavijo do 20.06.2018.

 

 

Za pravočasne bodo štele prijave, prispele na naslov do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na pošto priporočeno s povratnico. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj, in sicer na naslov:

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte na naslov danijela.holcman@snaga-mb.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba:

Prošnje za zaposlitev, prispele na naslov družbe Snaga d. o. o., bodo, v kolikor ne bodo vsebovale izrecnega zapisa/dovoljenja za hranjenje prispele prošnje v evidencah družbe za morebiti nastale potrebe po zaposlitvi, s strani družbe uničene, upoštevaje določila zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Prav tako bodo uničene tudi prošnje, prispele v postopku objave prostih delovnih mest, in sicer po izteku roka za morebitne postopke po izbiri kandidata za zaposlitev.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.