ZAPOSLITEV V SNAGI

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve d.o.o.

Nasipna ulica 64, 2000 Maribor javno objavlja naslednje prosto delovno mesto:

 

KOMUNALNI DELAVEC (M/Ž),

za določen čas, s polnim delovnim časom

 

Področje dela: UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: osnovna šola
   
Delovne izkušnje: zaželene; s področja dela urejanje javnih, zelenih površin
   
Poskusno delo: ne
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije
  zaželeno obvladovanje tehnike dela z motorno žago

 

Kandidati se lahko na objavljeno prosto delovno mesto prijavijo do 27.09.2017.

 

 

Za pravočasne bodo štele prijave, prispele na naslov do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na pošto priporočeno s povratnico. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj, in sicer na naslov:

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte na naslov danijela.holcman@snaga-mb.si

 

 

 

 

 

Opomba:
Prošnje za zaposlitev, prispele na naslov družbe Snaga d. o. o., bodo, v kolikor ne bodo vsebovale izrecnega zapisa/dovoljenja za hranjenje prispele prošnje v evidencah družbe za morebiti nastale potrebe po zaposlitvi, s strani družbe uničene, upoštevaje določila zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Prav tako bodo uničene tudi prošnje, prispele v postopku objave prostih delovnih mest, in sicer po izteku roka za morebitne postopke po izbiri kandidata za zaposlitev.