Prihodnost je krožne oblike

Krožno gospodarstvo je besedna zveza, ki je letos med desetimi finalistkami za Naj besedo v letu 2017. In v tej elitni družbi se ni znašla po naključju. Krožno gospodarstvo je namreč model, s katerim še lahko rešimo, kar se za generacije, ki prihajajo za nami, na našem planetu še rešiti da. Poenostavljeno pomeni, da morajo materiali krožiti. Tisti, ki so biološki, v stiku z zemljo, tisti, ki pa so tehnični, torej jih je ustvaril človek, pa tako, da jih predelujemo in iz njih ustvarjamo vedno nove in nove surovine. In to ne samo na področju odpadkov, čeprav si je krožno gospodarstvo na področju odpadkov najlažje plastično predstavljati. Krožno gospodarstvo na odpadkarskem področju pomeni, da so odpadki jutrišnje surovine, zato upravičeno trdimo, da je sortirnica steber krožnega gospodarstva v Mariboru. Izločala bo namreč v procesih predelave uporabne materiale in tako bomo tudi iz odpadkov v Mariboru lahko pričeli predelovalce zalagati s kvalitetnimi vhodnimi materiali, iz katerih bodo nato oni izdelali nove surovine.

 

Ni pa področje odpadkov edino, kjer je prehod v krožno gospodarstvo zaradi ohranjanja zelenega in zdravega bivalnega okolja nujen. Mestna občina Maribor je v letu 2016 postala nosilni partner evropskega projekta GREENCYCLE, in sicer za obdobje treh let. V tem času bo Maribor kot vodilni partner v sodelovanju z drugimi evropskimi mesti vzpostavil lastno Strategijo prehoda v krožno gospodarstvo in zbirko orodij za vzpostavitev lokalnih modelov z nizkimi emisijami ogljika, ki temeljijo na krožnem gospodarskem sistemu. Projekt sledi strateškim usmeritvam s področja okolja in podnebnih sprememb, strategiji ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor ter ciljem trajnostne urbane strategije za vzpostavitev Maribora kot nizkoogljičnega in krožnega mesta.

 

Prvi osnutek Strategije prehoda Maribora v krožno gospodarstvo

 

Cilj evropskega projekta GREENCYCLE je uvedba sistema krožnega gospodarstva kot celovitega pristopa in dodatno 2-4 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v partnerskih mestih, ki so zraven vodilnega partnerja Mestne občine Maribor še nemški Freiburg, avstrijski Götzis, italijanski Trento in različne okoljske organizacije - francoski Auvergne-Rhône-Alpes, ki združuje več kot 70 članic in Pays Viennois Local Authority, italijanska Informatica Trentina Spa in avstrijska CESBA. Operativni cilji evropskega projekta GREENCYCLE so prihraniti energijo, zmanjšati porabo vode, kritičnih surovin, zmanjšati promet v urbanih središčih, spodbujati ekološke inovacije in posledično ustvarjati zelena delovna mesta. Sistem izvajanja mariborske Strategije prehoda v krožno gospodarstvo zajema vse pomembne sektorje upravljanja mesta, ki smo jih delno javnosti prvič predstavili oktobra 2016 in so znani pod imenom model Wcycle. Po različnih fazah implementacije model Wcycle vključuje vsa podjetja v večinski lasti Mestne občine Maribor, od komunale do turizma.

 

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.