Posode manjšega volumna le izjemoma

Ugotavljamo, da uporabniki, v želji, da bi si zmanjšali mesečni strošek ravnanja z odpadki, ki ga plačajo s položnico, katere višina je odvisna od velikosti črne posode za mešane odpadke, vztrajajo na menjavi črnih posod za manjši volumen z argumentom, da ustvarijo manj mešanih odpadkov, ker pridno ločujejo. Pri tem pa pozabljajo, da z mesečno položnico ne plačajo samo črne posode, ampak tudi ravnanje z odpadki, ki jih zbirajo v zbiralnicah oz. ekoloških otokih, predajo odpadkov v zbirne centre, predajo nevarnih odpadkov v pomično zbiralnico nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in odvoz kosovnih odpadkov v obsegu 2 kubična metra na leto.

 

In sistem v Sloveniji je trenutno nastavljen tako, da vse te storitve obračunamo s črno posodo, saj je edina, ki je za uporabnika zares obvezna. Res je, da zaradi boljšega ločevanja odpadkov posameznik ustvari manj mešanih komunalnih odpadkov, a količina ustvarjenih vseh odpadkov na posameznika v letu se ni zmanjšala, nasprotno, v zadnjih treh letih ponovno raste.

 

V Mariboru odlok, ki opredeljuje pravila ravnanja z odpadki za uporabnika in Snago kot izvajalca, v 6. odstavku 18. člena pravi, da mora uporabnik menjavo posode za manjši volumen napovedati do 31. oktobra za prihodnje leto. To pomeni, da letos menjav posod za mešane komunalne odpadke, v kolikor bo uporabnik želel manjši volumen, ne bomo več izvajali. V kolikor želite posodo menjati, izpolnite vlogo in priložite ustrezno potrdilo. Naše službe bodo nato spremljale polnost vaše posode za mešane komunalne odpadke na dan odvoza in v kolikor bomo ugotovili, da količina odpadkov ustreza trenutni posodi, bomo vlogo zavrnili. Uporabnikom, katerih vloge bodo odobrene (torej se bo v opazovanem obdobju od vloge za zamenjavo posode za manjši volumen do 31.10.2018 ugotovilo, da je mešanih komunalnih odpadkov zares samo za manjšo posodo), bomo posode zamenjali v začetku leta 2019, obračun pa spremenili s 1.1.2019.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.