Poostren nadzor nad ravnanjem z odpadki na ekoloških otokih

Čiščenje odpadkov, ki ne sodijo na ekološke otoke, je vse Mariborčane v letu 2017 stalo okoli 130.000 €. Na ekoloških otokih ločeno zbiramo odpadno embalažo, papir in steklo, praksa pa kaže, da se v ali ob posodah nabirajo tudi odpadki, ki tja ne sodijo. Gre predvsem za mešane komunalne odpadke, pogosto tudi za kosovne, celo gradbene odpadke. Čiščenje ekoloških otokov plačamo občani iz proračuna, torej nas onesnaženost, ki jo povzročajo posamezniki, stane vse.

 

Zaradi tega bo Snaga kot pooblaščeni izvajalec ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Maribor začela s sistematičnim preverjanjem ločevanja in odlaganja odpadkov na ekoloških otokih. V primerih ugotovljenih nepravilnosti in sumov kršitev veljavnih predpisov na tem področju, bo podala pristojnim inšpekcijam predloge za uvedbo inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov.

 

Predpisana kazen za nepravilno ločevanje odpadkov v Mariboru znaša od 100 do 1.000 €. Sistematični nadzor bomo izvajali vse leto, na vseh 1.000 lokacijah ekoloških otokov, še posebej pozorni pa bomo na tiste lokacije, ki so že danes najbolj onesnažene.

 

Ločeno zbiranje odpadkov je predpisano z državno in občinsko okoljsko zakonodajo, obvezno pa je za vse občane. Sortirnica mešanih komunalnih odpadkov, ki nam bo v poskusno obratovanje predana v začetku poletja, bo iz odpadkov izločala uporabne materiale, torej bo izvajala ločevanje odpadkov tudi med tistimi vrstami odpadkov, med katerimi človek težko loči (npr. bela in barvna plastika). V sistemu plačila ravnanja z odpadki znaša obdelava odpadkov 30 % končnega zneska na položnici uporabnika. Danes nam proces obdelave izvaja zunanji izvajalec, ki mu odpadke predajamo, s čimer izgubljamo tudi ves njihov potencial, z zagonom sortirnice pa bomo tudi ta del prevzeli sami, zunanji izvajalec pa bo skrbel le še za majhne količine odpadkov, ki bodo ostali po sortiranju in ne bodo uporabni za druga kot za energetsko izrabo ali odlaganje.  

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.