ORGANI DRUŽBE

 

Skupščina družbe

Skupščino družbe predstavljajo župani občin ustanoviteljic družbe Snaga, d. o. o.

Občine ustanoviteljice družbe Snaga, d. o. o., so:

 

Mestna občina Maribor
Občina Hoče - Slivnica
Občina Miklavž na Dravskem polju
Občina Rače - Fram
Občina Starše
Občina Duplek
Občina Ruše
Občina Selnica ob Dravi
Občina Lovrenc na Pohorju
Občina Pesnica
Občina Kungota

 

Nadzorni svet družbe

Predsednik: Matej SMREKAR
Namestnik predsednika: Mirko ŠPRINZER
Član: Vilibald ŠABEDER
Član: Nataša PETEK
Član: Zdravko ZORMAN (predstavnik zaposlenih)
Član: Olga SMILJAN (predstavnica zaposlenih)