Od petka smo vam na voljo dlje

V petek, 1. decembra, stopi v veljavo spremenjen urnik naše informacijske pisarne in blagajne. Na voljo vam bomo še dlje, in sicer:

  • v ponedeljek, sredo in petek med 8. in 14. uro,
  • v torek in četrtek med 8. in 16. uro.

 

Čas za obisk strank in urejanje zadev, povezanih z ravnanjem z odpadki, smo torej ob ponedeljkih, sredah in petkih podaljšali za 2 uri. V informacijski pisarni lahko urejate vse zadeve, ki so povezane z ravnanjem z odpadki v vašem gospodinjstvu (sprememba plačnika storitve, poškodovane posode, prijava na odvoz, začasna odjava, naročilo odvoza kosovnih odpadkov, ostale spremembe, ki se vežejo na vaše gospdonjtsvo), medtem ko lahko na blagajni brez provizije plačate mesečno položnico Snage, poravnate stroške naročenega kesona in drugih naročenih storitev, ki jih opravljamo.

 

Veselimo se vašega obiska.