Nevarni odpadki - brezplačno v zbiralnico

Od 18. septembra bo mestne četrti in krajevne skupnosti ponovno obiskala naša zbiralnica nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Vsak delovnik se bomo nahajali na drugem mestu, zato si natančno poglejte urnik, po katerem bo zbiralnica potovala po Mariboru. Urnike boste prejeli tudi z mesečnimi položnicami, ki jih boste v nabiralniku našli konec septembra.

 

Nevarni odpadki, kot že ime pove, okolje obremenjujejo bolj, kot običajni komunalni odpadki. Zato jih moramo zbirati ločeno in predajati v zbirne centre. Odgovorno ravnanje z nevarnimi odpadki je izjemno pomembno, ko govorimo o zeleni prihodnosti in trajnostnem razvoju. Med nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih, sodijo: olja, barve, laki, odpadna kozmetika, baterije, topila, pesticidi …

 

Datum Mestna četrt ali krajevna skupnost Lokacija zbiralnice Trajanje akcije
18.09.2017 MČ center Glavni trg - pred Poštno ulico od 10. do 17. ure
19.09.2017 MČ center Kraljeviča Marka ulica - nasproti Avto Koletnik od 10. do 17. ure
20.09.2017 MČ center Ribiška ulica - na parkirišču pri gostilni Trije ribniki od 10. do 17. ure
21.09.2017 MČ Koroška vrata križišče Medvedove ulice in Vrbanske ceste od 10. do 17. ure
22.09.2017 MČ Koroška vrata pred vhodom v stadion Ljudski vrt - Mladinska ulica od 10. do 17. ure
25.09.2017 MČ Ivan Cankar Kersnikova ulica - pri mali tržnici od 10. do 17. ure
26.09.2017 MČ Ivan Cankar Krčevinska - pri bivši trgovini od 10. do 17. ure
27.09.2017 MČ Tabor Frankolovska ulica - med bloki od 10. do 17. ure
28.09.2017 MČ Tabor Regentova ulica - pred trgovino od 10. do 17. ure
29.09.2017 MČ Tabor Goriška ulica - pred trgovino od 10. do 17. ure
02.10.2017 MČ Tabor  Koresova ulica - pri okrepčevalnici od 10. do 17. ure
03.10.2017 MČ Nova vas parkirišče med Antoličičevo in Bolfenško ulico od 10. do 17. ure
04.10.2017 MČ Nova vas Prušnikova ulica - pred trgovino Mercator od 10. do 17. ure
05.10.2017 MČ Studenci Kalohova ulica - pri zdravstvenem domu od 10. do 17. ure
06.10.2017 KS Limbuš Ob Balžovnici - pri trgovini od 10. do 17. ure
09.10.2017 KS Pekre Bezjakova ulica - pri trgovini od 10. do 17. ure
10.10.2017 MČ Radvanje Pohorska ulica - pred trgovino Jager od 10. do 17. ure
11.10.2017 MČ Radvanje Borova vas - parkirišče med Borovo vajo in Majcigerjevo od 10. do 17. ure
12.10.2017 KS Razvanje Razvanjska cesta - pred bivšo trgovino Koloniale od 10. do 17. ure
13.10.2017 MČ Magdalena Križišče Ulice Moša Pijade in Valvasorjeve od 10. do 17. ure
16.10.2017 MČ Pobrežje Plato Greenwich (pri stopnicah) od 10. do 17. ure
17.10.2017 MČ Pobrežje Čufarjeva ulica - parkirišče nasproti gasilskega doma od 10. do 17. ure
18.10.2017 MČ Pobrežje pred trgovino Tuš od 10. do 17. ure
19.10.2017 MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci pri nogometnem igrišču ob gozdu v Brezju od 10. do 17. ure
20.10.2017 MČ Tezno Bevkova ulica - pri trgovini Mercator od 10. do 17. ure
23.10.2017 MČ Tezno Dogoška cesta - obračališče pri piceriji Perla od 10. do 17. ure
24.10.2017 KS Kamnica pred sedežem krajevne skupnosti od 10. do 17. ure
25.10.2017 KS Bresternica - Gaj na parkirišču nasproti trgovine in pošte od 10. do 17. ure
26.10.2017 KS Malečnik - Ruperče Trčova - pri trgovini Griček od 10. do 13:30
26.10.2017 KS Malečnik - Ruperče Malečnik - pri pošti od 14. do 17. ure

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.