NEPREMIČNINE

 

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor

 

prodaja nepremičnino / stanovanje na naslovu:

Kamniška ulica 31, Maribor 

 

Javno zbiranje ponudb

Obrazec / ponudba