Menjavo posode zaradi spremenjenega volumna zaračunavamo

Uporabnik danes ne ustvari manj odpadkov, kot jih je ustvaril pred letom ali dvema, kar dokazujejo tudi številke o količinah zbranih odpadkov. Zaradi dobrega ločenega zbiranja odpadkov, ki velja predvsem v individualnih hišah, drži, da uporabnik zbere vedno manj mešanih komunalnih odpadkov, torej odpadkov, ki sodijo v črno posodo. Ampak to ne pomeni, da je zaradi tega zbral manj odpadkov. S položnico ne plača samo mešanih komunalnih odpadkov, ampak tudi odpadke iz zbiralnice, zbirnih centrov, kjer se odpadki zbirajo ločeno. Res je, da uporabniki želijo manjšati volumen črnih posod z argumentom, da mešanih komunalnih odpadkov ustvarjajo vedno manj. A celoten sistem odpadkov se obračunava prek volumna črnih posod, ki je po slovenski zakonodaji edina posoda, ki jo uporabnik zares mora imeti. Zato množično zamenjevanje črnih posod za posode manjšega volumna vodi do višje cene po posodi. Na to opozarjamo, ko pravimo, da nas zmanjševanje volumna črnih posod vse udari po žepu. Če moramo namreč enako količino odpadkov porazdeliti na manjši skupni volumen črnih posod v neki občini, potem je cena po posodi seveda višja. Dajmo plastičen primer. Pred enim letom smo imeli v Mariboru X ton zbranih komunalnih odpadkov (mešani, papir, steklo, embalaža, kosovni …) in Y litrov vseh črnih posod, na katere se je preračunala količina odpadkov X. Danes imamo X ton zbranih komunalnih odpadkov in ½ Y litrov vseh črnih posod. Posledica je, da je cena po posodi višja.

 

To torej dosežemo z manjšanjem volumna črnih posod. Odslej bomo vsako spremembo volumna črnih posod tudi zaračunavali, saj za nas menjava zaradi lastne želje pomeni strošek. Po posodo pridemo mi, jo ustrezno označimo in zamenjamo z novo (manjšo, večjo ali dodatno). Posod, ki jih menjavamo zaradi poškodb, na katere uporabnik ne more vplivati (npr. počena posoda, počen pokrov ...) seveda ne bomo zaračunavali.

 

Menjava črne posode zaradi spremenjenega volumna v Mariboru, Pesnici in Miklavžu stane 9,86 €, v ostalih občinah pa 15,77 €.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.