LOČEVANJE ODPADKOV

Predpogoj za krožno gospodarstvo je osnovno ločevanje odpadkov. V Mariboru in občinah, kjer izvajamo javno službo, smo bili pionirji na tem področju, statistični podatki pa kažejo, da nam gre iz leta v leto bolje. Že skoraj 65 % vseh zbranih komunalnih odpadkov zberemo ločeno po frakcijah. Čeprav človek nikoli ne bo mogel tako dosledno in natančno ločevati odpadkov kot stroj, pa se odgovoren odnos do odpadkov prične pri vsakem doma. Ločujmo in prispevajmo k bolj zeleni in zdravi prihodnosti za celotno skupnost.