Krožno gospodarstvo - čisto prava pot

Čez trideset let bo na našem planetu živelo približno 10 milijard ljudi. Število svetovnega prebivalstva se bo v letu dni povečalo za eno celo Nemčijo, v enem dnevu za celo Slovenijo. Po napovedih se bo izboljšal socialni status prebivalstva tretjega sveta, kjer bo vsak tretji prebivalec iz revščine napredoval v srednji razred. To pa pomeni, da se bo potrošnja večala.

 

Že danes imamo do naravnih virov izjemno mačehovski odnos. Več kot 60 % naravnih ekosistemov je degradiranih. Vodo, gorivo, neobnovljivo energijo samo trošimo in trošimo. Ti viri so omejeni in zagotovo jih bo nekega dne zmanjkalo. Kaj potem?

 

Kako bomo preživeli? Kako drago bo postalo življenje?  Si ga bomo sploh lahko še privoščili?

 

To so izzivi 21. stoletja in odgovor na njih je preprost. Korenito bomo morali spremeniti razmišljanje in odnos do dobrin, materialov in virov.

 

 

Korenita sprememba se imenuje krožno gospodarstvo. V krožnem gospodarstvu materiali krožijo. Biološki v stiku z zemljo, tehnični pa tako, da z novimi tehnologijami iz starih, uporabljenih stvari proizvajamo nove. V našem primeru to pomeni, da morajo odpadki postati dragocen vir. Iz njih morajo nastajati nove surovine in to je čisto prava reciklaža.

 

V Mariboru je prehod v krožno gospodarstvo zasnovan v ambiciozen in evropsko priznanem modelu, ki se imenuje Wcycle in združuje podjetja v večinski javni lasti. Pripravljeni so projekti, ki bodo omogočali, da bo naše mesto v 80 % dejansko zaživelo krožno.  

 

Prvi korak k prehodu mesta v krožno gospodarstvo je Center za pripravo sekundarnih surovin, ki je prvi v Sloveniji, ki omogoča odpadkom čisto pravo reciklažo.Maribor je pionir izkoriščanja prednosti najsodobnejših tehnologij na trgu odpadkov, Maribor je prvo slovensko mesto, ki bo dejansko zaživelo krožno. Tudi Evropa in svetovni trendi na področju ravnanja z odpadki nam sporočajo – to je čisto prava pot.

 

Več tudi na https://www.youtube.com/watch?v=mzY5VMYVvlI.

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.