JAVNA NAROČILA

Javna naročila v podjetju opravljamo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju javnih naročil smo zavezani kot posredni uporabnik lokalnega proračuna.

 

Ne glede na vrsto in velikost posla v podjetju spoštujemo temeljna načela javnega naročanja, ki so:

  • gospodarna poraba javnih sredstev,
  • enakopravnost ponudnikov,
  • transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter
  • načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.

 

Skladno s temi načeli vodimo vsa javna naročila v podjetju.

 

Javno naročanje opravljamo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2).