Dlje časa odsotni? Posodo lahko začasno odjavite

Prijava v sistem ravnanja z odpadki je obvezna za vsakega občana, ki prijavi svoje stalno ali začasno prebivališče v neki občini. Seveda pa se pojavijo okoliščine, ko je stranka primorana začasno odjaviti posodo, saj se bodisi odpravlja na daljše delo v drug kraj, odpotuje ali kaj drugega. V tem primeru gre za začasno odjavo posode, ki pa mora potekati po predpisanih postopkih. V odloku, ki opredeljuje način izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, je način začasne odjave iz odvoza odpadkov jasno opredeljen in v Snagi ga dosledno spoštujemo. Zato vse tiste uporabnike, ki bi želeli koristiti to ugodnost, ki jo odlok omogoča in bodo dlje časa odsotni, naprošamo, da sledijo naslednjim navodilom, ki jih predpisuje odlok:

  • začasna odjava je mogoča samo za obdobje, ki je daljše od enega meseca. Za krajša obdobja začasna odjava ni mogoča.
  • začasno odjavo mora uporabnik napovedati vsaj 15 dni pred nastopom spremembe, kar pomeni, da začasna odjava ne stopi v veljavo takoj, ampak šele po 15. dneh od prejetega vašega obvestila. Tako se vrši tudi obračun oz. temu ustrezen je tudi znesek na položnici.
  • začasno odjavo lahko sporočite samo v pisni obliki — z elektronskim sporočilom na naslov info@snaga-mb.si ali običajno pošto na naslov Snaga d. o. o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor.


Posod nam v primeru odobrene začasne odjave ne vračate. To pomeni, da posoda ostane v vašem gospodinjstvu, le praznimo je ne. Začasno odjavljene posode bomo ustrezno označili z nalepko, na kateri bomo navedli čas trajanja začasne odjave — gre bolj za informacijo našim terenskim ekipam, katera posoda je začasno odjavljena in ne zahteva praznjenja. Po preteku obdobja začasne odjave pa jo spet postavite na dan odvoza na prevzemno mesto in izpraznili jo bomo. Začasno odjavljenih posod tudi v primeru, da jih nastavite na prevzemno mesto, v obdobju začasne odjave ne bomo praznili.
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.