Art kamp vsako leto pridela manj odpadkov

Letošnji Art Kamp je že drugič zapored potekal v znamenju odgovornega ravnanja z odpadki, saj smo z organizatorjem, Narodnim domom Maribor, sklenili zavezo, da bomo prireditev z doslednim izvajanjem ukrepov izpeljali kot Prireditev z manj odpadki, ki je predstopnja Zero Waste prireditve. Pri določitvi ukrepov so nam tudi letos pomagali Ekologi brez meja, ki imajo na tem področju bogate izkušnje. Poudarek smo dali doslednemu ločevanju odpadkov, predvsem umikanju košev za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, saj smo na prireditvenem prostoru postavili 12 dodatnih ekoloških otokov, na katerih smo ločeno zbirali embalažo, papir in steklo, ob gostinskem delu smo namestili posode za biološke odpadke, javni koši pa so dobili vlogo priročnih mizic ob nameščenih klopeh.

 

Zraven nameščene infrastrukture, ki je omogočala enostavno ločeno zbiranje odpadkov je bila ves čas Art kampa aktivna tudi Zelena straža, prostovoljci, ki so dodatno skrbeli za dosledno ločevanje odpadkov. Trud, ki smo ga skupaj vložili v ločeno zbiranje odpadkov, se kaže tudi v številkah. Medtem ko smo lani v osmih dneh prireditev zbrali 2.485 kg odpadkov, smo letos zbrali 221 kg odpadkov manj, posebej pa nas veseli, da smo v primerjavi z lani zbrali kar 20 % manj mešanih komunalnih odpadkov. Najbolj se je povečala količina zbrane odpadne embalaže, in sicer smo je zbrali za več kot 100 kg več kot lani. To potrjuje splošno statistiko ločenega zbiranja odpadkov, ki kaže, da je prav odpadna embalaža najhitreje rastoča vrsta odpadka.

 

Tudi v prihodnjem letu si bomo v Art Kampu prizadevali, da bi ustvarili čim manj odpadkov; te, ki jih bomo ustvarili pa, da bodo čim bolje ločeni. Hkrati upamo, da bodo tudi druge množične prireditve v Mariboru sledile zgledu, ki ga je že drugič zapored postavil Art Kamp, saj se zavedamo, kako pomembne so takšne akcije za zmanjševanje količin proizvedenih odpadkov na dolgi rok. V Art kampu prihodnje leto pa se bomo soočili z izzivom zmanjševanja količin zbrane odpadne embalaže.

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.