Nastavitve piškotkov
ARHIV RAZPISOV

 

Leto 2017

JN 01/17 Nadzor nad gradnjo naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v Mariboru
JN 02/17 Dobava posod in zabojnikov za odpadke
JN 03/17 Storitev zavarovanja premoženja Snage
JN 04/17 Prevzem in obdelava določenih vrst odpadkov
JN 05/17 Dobava rezervnih delov za motorna vozila in drobno mehanizacijo ter servisiranje motornih vozil in drobne mehanizacije
JN 06/17 Storitev posredovanja delovne sile
JN 08/17 Prevzem, predelava in dokončna oskrba odpadnega gradbenega materiala s klas.št. 17 09 04
JN 09/17 Prevzem in obdelava mešanih kosovnih odpadkov s klas.št. 20 03 07
JN 10/17 Dobava električne energije v sistemu Snaga d.o.o.
JN 12/17 Dobava težkih tovornih vozil z nizkimi emisijami
JN 15/17 Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov in drugih tiskovin
JN 18/17 Dobava oblačil in obutve
JN 20/17 Prevzem in obdelava določenih vrst odpadkov
JN 21/17 Dobava vrečk za odpadke
JN 24/17 Izvajanje dejavnosti akvarija-terarija Maribor

 

Leto 2016  

JN 02/16 Oprema vozil za identifikacijo posod
JN 03/16 Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov, opominov in drugih tiskovin
JN 04/16 Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi
JN 05/16 Maziva za tovorna in osebna vozila, delovne stroje ter plinske motorje
JN 06/16 Odstranjevanje zemljin — postopek razpisa je bil prekinjen
JN 08/16 Dobava sadik dreves in grmovnic
JN 09/16 Dobava dizelskega goriva
JN 10/16 Sanacija posledic po žledolomu
JN 11/16 Dobava dveh smetarskih vozil z nizkimi emisijami
JN 12/16 Dobava lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami
JN 14/16 Zemeljski izkop in oddaja odpadkov v obdelavo
JN 15/16 Prevzem, predelava in dokončna oskrba odpadnega mešanega lesa in lesnih izdelkov s klas. št. 20 01 38
JN 16/16 Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov, opominov in drugih tiskovin
JN 17/16 Prevzem in odstranjevanje določenih frakcij odpadkov
JN 18/16 Dobava pnevmatik
JN 19/16 Rezervni deli in servisne storitve za tovorna vozila
JN 20/16 Storitev zavarovanja premoženja Snage d.o.o. — čistopis
JN 21/16 Izvajanje obratovalnega monitoringa in drugih storitev varstva okolja
JN 22/16 Dobava dveh tovornih vozil z nizkimi emisijami
JN 23/16 Prevzem, predelava in dokončna oskrba odpadnega mešanega lesa in lesnih izdelkov s klas.št. 20 01 38
JN 24/16 Prevzem, predelava in dokončna oskrba odpadnega gradbenega materiala s klas.št. 17 09 04
JN 25/16 Opravljanje dejavnosti akvarija-terarija v MOM
 

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ - MESTNA OBČINA MARIBOR

1.Vpišite vaš naslov

V okence za vnos naslova vpišite vaš naslov in izberite željeno ulico.

1.Poiščite ikono

Poiščite zeleno ikono s številko v bližini vašega naslova.

3. Prenesite urnik

Kliknite na ikono in prenesel se vam bo urnik v PDF formatu.